Preskočiť na obsah

Nočná Nitra

2. 8. 2008 - 5. 8. 2008 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Historické mes­to so všet­ký­mi jeho tem­ný­mi aj zaľud­ne­ný­mi záku­tia­mi je ide­ál­ne mies­to pre roz­má­ha­nie sa noč­ných pre­dá­to­rov. Nitra, v minu­los­ti zmie­ta­ná boj­mi medzi sko­ro všet­ký­mi frak­ci­ami Sveta tem­no­ty sa dosta­la na bod nula a všet­ci mla­dí upí­ri Cammarily, pod kto­ré ofi­ciál­ne nále­ží v ňom vidia svo­ju šan­cu. Na slo­ven­ské pome­ry veľ­ké mes­to bez ofi­ciál­ne­ho vede­nia, bez buze­rá­cie elde­rov a sko­ro bez sab­bat­skej hroz­by. Kto sa ucho­pí šan­ce a utrh­ne si svoj podiel?

Vampire larp s pra­vid­la­mi SbN, set­ting pre­važ­ne cam­ma­ril­ský. Termín sa ešte časom môže zmeniť.

Miesto

Staré mes­to, Nitra
Staré mes­to+ prí­sluš­né Shadowlandy

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Nočná Nitra

2. 8. 2008 - 5. 8. 2008 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Staré mes­to, Nitra, Staré mes­to, Nitra

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.