Preskočiť na obsah

Nočná Nitra

  • larpová hra
2. 8. 2008 - 5. 8. 2008 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00

Historické mes­to so všet­ký­mi jeho tem­ný­mi aj zaľud­ne­ný­mi záku­tia­mi je ide­ál­ne mies­to pre roz­má­ha­nie sa noč­ných pre­dá­to­rov. Nitra, v minu­los­ti zmie­ta­ná boj­mi medzi sko­ro všet­ký­mi frak­ci­ami Sveta tem­no­ty sa dosta­la na bod nula a všet­ci mla­dí upí­ri Cammarily, pod kto­ré ofi­ciál­ne nále­ží v ňom vidia svo­ju šan­cu. Na slo­ven­ské pome­ry veľ­ké mes­to bez ofi­ciál­ne­ho vede­nia, bez buze­rá­cie elde­rov a sko­ro bez sab­bat­skej hroz­by. Kto sa ucho­pí šan­ce a utrh­ne si svoj podiel?

Vampire larp s pra­vid­la­mi SbN, set­ting pre­važ­ne cam­ma­ril­ský. Termín sa ešte časom môže zmeniť.

Miesto

Staré mes­to, Nitra
Staré mes­to+ prí­sluš­né Shadowlandy

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Staré mes­to, Nitra
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.