Preskočiť na obsah

Noc pána prsteňov

16. 4. 2011 - 17. 4. 2011 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • stretnutie

v sobo­tu 16teho aprí­la od 17.00 sa v Častej bude konať sláv­nost­ná uda­losť. Občianske zdru­že­nie Schatmansdorf bude robiť nábor čle­nov. Členstvo v tom­to zdru­že­ní Vám pri­ne­sie vela zába­vy a výhod. Členovia budú v neus­tá­lom obra­ze o dia­ní v občian­skom zdru­že­ní a budú mať rôz­ne zla­vy na naše akcie a na náš obchod. K tej­to prí­le­ži­tos­ti sa budu pre­mie­tať neskrá­te­né ver­zie pána prs­te­nov. Z anglic­kým dabin­gom a čes­ký­mi titul­ka­mi. prog­ram. 17.00–21.00 – Pán prs­te­ňov Spoločenstvo prs­te­ňa 21.00–21.30 – Slávnostné prí­ma­nie nových čle­nov 21.30–22.00 – Slávnostná hos­tin­ka 22.00–02.00 – Pán prs­te­ňov dve veže 02.00–06.00 – Pán prs­te­ňov Návrat Kráľa Miesto kona­nia sa zatiaľ vyba­vu­je. bud bude­me v ZŠsMŠ Častá ale­bo v dival­de na Kolene Častá. V kaž­dom prí­pa­de si bude­me musieť zose­bou pri­niesť nasle­dov­né . 1- KARIMATKASPACÁK 2- Nejaké to jed­lo chip­sy atď 3- Veselú nála­du 4- Ak sa bude­te chcieť stať člen­my náš­ho OZ Schatmansdorf .. 3eura pre štu­den­tov 5 eur pre neštudentov.

Miesto

Častá
Častá

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Častá, Častá

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.