Preskočiť na obsah

Noc Legiend

  • larpová hra
31. 10. 2008 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00

Do mes­ta pri­chá­dza pras­ta­rý pút­nik tak tajom­ný, a tak pras­ta­rý, že aj čas zabu­dol, kto sa ukrý­va pod bie­lou tvá­rou, napo­div zacho­va­lou v mra­ze času. Putoval mno­hý­mi mies­ta­mi, dlhý­mi ces­ta­mi, aby napl­nil pro­roc­tvo, kto­ré v čase bolo ľud­stvom zabud­nu­té. Zastavil sa upro­stred mes­ta,… naše­ho mes­ta Košice a rie­kol…: „Zvolávam všet­ky bytos­ti toho­to sve­ta, odlah­lých sfér, bytos­ti dob­ré aj zlé, elfov, trpas­lí­kov, čaro­de­jov, čaro­dej­ky, boso­rá­kov aj bosor­ky, upí­rov, vlkod­la­kov, víly, tak ako aj všet­ky magic­ké, či nema­gic­ké bytos­ti… Povstante, a vyj­di­te do šera ulíc v pred­ve­čer dňa všet­kých svä­tých. Táto noc je Vaša…“ 

Prídte a pomôž­te obno­viť sta­rú tra­dí­ciu, kto­rá pred rok­mi zani­ka. Kostýmová povin­nosť je vyso­ká, avšak môže­te hrať čokoľ­vek Vás napad­ne. Žánre sú Fantasy a Vampire. 🙂 

Všetko ostat­né info sa pre­jed­ná­va tu: http://​forum​.slad​.sk/​v​i​e​w​t​o​p​i​c​.​p​h​p​?​f​=​7​9​&​t​=​2​297
Taktiež sa na fóre zis­ťu­je záu­jem o akciu. Ide o jeden večer pár hodín…

Tak pro­sím o vyjadrenia 🙂

Miesto

Hlavná uli­ca, Košice
Celá Hlavná uli­ca v Košiciach.

Stretnutie je pri dol­nej bra­ne (hlav­na uli­ca hned ako zaci­na prvy potok, pri tom malom podiu.) o 16:45 z dovo­du dorie­se­nia orga­ni­zac­nych veci. Akcia zaci­na 17:00 a kon­ci 21:00 (casy su ofi­cial­ne, kedy mame povo­le­nie sa pre­ma­vat na hlavnej)

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Hlavná uli­ca, Košice
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.