Preskočiť na obsah

Noc Legiend 2014

  • larpová hra
31. 10. 2014 začí­na­me o 18:00, kon­čí­me o 22:00

Do mes­ta opäť raz pri­chá­dza pras­ta­rý pút­nik tak tajom­ný, a tak pras­ta­rý, že aj čas zabu­dol, kto sa ukrý­va pod bie­lou tvá­rou, napo­div zacho­va­lou v mra­ze času. Putoval mno­hý­mi mies­ta­mi, dlhý­mi ces­ta­mi, aby napl­nil pro­roc­tvo, kto­ré v čase bolo ľud­stvom zabud­nu­té. Zastavil sa upro­stred mes­ta,… naše­ho mes­ta Košice a rie­kol…: “Zvolávam všet­ky bytos­ti toho­to sve­ta, odlah­lých sfér, bytos­ti dob­ré aj zlé, elfov, trpas­lí­kov, čaro­de­jov, čaro­dej­ky, boso­rá­kov aj bosor­ky, upí­rov, vlkod­la­kov, víly, tak ako aj všet­ky magic­ké, či nema­gic­ké tvo­ry… Povstante, a vyj­di­te do šera ulíc v pred­ve­čer dňa všet­kých svä­tých. Táto noc je Vaša…”

Občianske zdru­že­nie LARP klub Košice Vás srdeč­ne pozý­va na v pora­dí už sied­mu Noc Legiend a báji v pred­ve­čer dňa vš. Svätých mes­ta Košice, kto­rá sa usku­toč­ní v pries­to­roch Rodošta – Katovej Bašty dňa 31.10.2014 od 18:00

Akcia sa bude niesť v duchu tajom­stiev, odha­le­ných záhad, stra­chu a odva­hy. Trúfnete si vstú­piť do útrob Miklušovej väz­ni­ce a odha­liť nejed­no tajomstvo? 🙂

Tešíme sa na Vás

Miesto

Košice

Areál Rodošto – Katova bašta 

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

dospe­lí – 2€
deti do 15r. – 1€
Registračná strán­ka

Organizátor

LARP klub Košice o.z.

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Košice
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.