Preskočiť na obsah

Noc Legiend 2

31. 10. 2009 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Do mes­ta pri­chá­dza pras­ta­rý pút­nik tak tajom­ný, a tak pras­ta­rý, že aj čas zabu­dol, kto sa ukrý­va pod bie­lou tvá­rou, napo­div zacho­va­lou v mra­ze času. Putoval mno­hý­mi mies­ta­mi, dlhý­mi ces­ta­mi, aby napl­nil pro­roc­tvo, kto­ré v čase bolo ľud­stvom zabud­nu­té. Zastavil sa upro­stred mes­ta,… naše­ho mes­ta Košice a rie­kol…: „Zvolávam všet­ky bytos­ti toho­to sve­ta, odlah­lých sfér, bytos­ti dob­ré aj zlé, elfov, trpas­lí­kov, čaro­de­jov, čaro­dej­ky, boso­rá­kov aj bosor­ky, upí­rov, vlkod­la­kov, víly, tak ako aj všet­ky magic­ké, či nema­gic­ké bytos­ti… Povstante, a vyj­di­te do šera ulíc v pred­ve­čer dňa všet­kých svä­tých. Táto noc je Vaša…“ 

Prídte a pomôž­te obno­viť sta­rú tra­dí­ciu, kto­rá pred rok­mi zanika. 

Kostýmová povin­nosť je vyso­ká, avšak môže­te hrať čokoľ­vek Vás napadne. 

Žánre sú Horor, Fantasy a Vampire. 🙂

Všetko ostat­né info sa pre­jed­ná­va tu: http://​forum​.slad​.sk/​v​i​e​w​t​o​p​i​c​.​p​h​p​?​f​=​7​9​&​t​=​2​994
Taktiež sa na fóre zis­ťu­je záu­jem o akciu. Ide o jeden večer pár hodín…

Tak pro­sím o vyjadrenia 🙂

Miesto

Hlavná uli­ca, Košice
Celá Hlavná uli­ca v Košiciach.

Stretnutie je pri dol­nej bra­ne (hlav­na uli­ca hned ako zaci­na prvy potok, pri tom malom podiu.) o 17:45 z dovo­du dorie­se­nia orga­ni­zac­nych veci. Akcia zaci­na 18:00 a kon­ci 22:00 (casy su ofi­cial­ne, kedy mame povo­le­nie sa pre­ma­vat na hlavnej)

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Noc Legiend 2

31. 10. 2009 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Hlavná uli­ca, Košice, Hlavná uli­ca, Košice

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.