Preskočiť na obsah

Nix Suinna – Ťaženie

19. 3. 2011 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Prvá pred­her­ná akcia veľ­kej let­nej hry, kto­rá nesie názov Nix Suinna – Krajina nespl­ni­teľ­ných túžob. Ťaženie je zame­ra­né hlav­ne pre nová­či­kov, kto­rí si chcú skú­siť, aké je to stať sa aspoň na chví­ľu neo­hro­ze­ným bojov­ní­kom, sta­toč­ným rytie­rom, obrat­ným luko­strel­com, či moc­ným čaro­de­jom. Hrá sa for­mou adven­túr­ky, kde sú hrá­či vysla­ní v sku­pin­kách po her­nej tra­se, a rie­šia rôz­ne úlo­hy. Čo Vás čaká? Príjemne strá­ve­né chví­le v pro­stre­dí Košických lesov oko­lia výhliad­ko­vej veže, hádan­ky, úlo­hy, súbo­je, sta­rí, aj noví pria­te­lia a mno­ho ďal­šie­ho. Začíname o 10:30 Program: – uví­ta­nie hrá­čov – hlav­ný prí­beh ťaže­nia – po-her­né akcie (bojov­ka, cap­tu­re the flag, a pod…) Vstup zdar­ma! Tešíme sa na Vašu účasť.

Miesto

Výhliadková veža, Košice
Akcia sa bude konať v oko­lí vyhliad­ko­vej veže A ako sa k nám teda dosta­ne­te? Odchod auto­bu­su č.29 zo zastáv­ky: Staničné námes­tie o 9:20 a 9:50 (potre­bu­je­te pol­ho­di­no­vý lís­tok MHD)

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Nix Suinna – Ťaženie

19. 3. 2011 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Výhliadková veža, Košice, Výhliadková veža, Košice

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.