Preskočiť na obsah

Návrat predkov

28. 8. 2011 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

ohlad­ne lokac­ky… vra­vim vam rov­no – dostat sa na nu bude pre ludi co nie su zvyk­nu­ty na zdej­si teren riad­na pec­ka 😛 ale lokac­ka sto­ji za vset­ko to usi­lie… na lokac­ke je stud­nic­ka, les a mies­to na tabor – je nut­ne aby si kaz­dy oby­va­tel posta­vil vlast­ny pri­stre­sok vhod­nou RP fro­mou – a vra­vim vam nebu­de to med lizat, medo­vi­nu pit a orga­ni­za­tor postav to za mna… poviem vam to tak rea­lis­tic­ky natvr­do – ak nie­kto nema stre­chu nad hla­vou tak to zna­me­na, ze nema stre­chu nad hla­vou. bud z neja­kej plach­ty kto­ru si nainp­reg­no­va­nu done­sie ale­bo z mate­ria­lu co naj­de na lokac­ke. takis­to si dones­te tep­ly kos­tym – na noc a nie­co na jede­nie co aspon vyze­ra his­to­ric­ky… ked nie­kto nema nic his­to­ric­ke na jede­nie tak jeho posta­va nema z coho jest a musi si pozi­cat. obdob­ne so vset­kou vyba­vou. moder­ne veci co su povo­le­ne – spa­cak a deky. Uzemie opra­de­ne myta­mi a legen­da­mi vita nasich pred­kov kto­ri pri­cha­dza­ju do tych­to kon­cin. nie­ke­dy vita nie­ke­dy menej… no a nie­ke­dy si zia­da aj svo­ju dan… ale­bo obet – nazy­vaj­me veci pra­vy­mi mena­mi. Pseudohistory akcia s vyraz­ny­mi prv­ka­mi ani nie tak fan­ta­sy ako Mytologie. Hra rozp­ra­va PRIBEH o zalo­ze­ni prve­ho slo­van­ske­ho mes­ta resp. osa­dy na nasom uze­mi kto­re je spra­va­dza­ne roz­ny­mi prob­le­ma­mi a magic­ky­mi uda­los­ta­mi kto­re nie­len­ze naha­na­ju strach ale s kto­ry­mi si ani Volch nevie dat rady… moz­no je to pra­ve tym, ze nie­kam zmi­zol ako­by sa po nom zem zlah­la… ma v tom prs­ty Vladyka kto­re­mu uz dlho vadia obme­dze­nia kto­re kna­zi kla­du na jeho vla­du? ale­bo k sebe bytos­ti z lesa zva­bi­li aj samot­ne­ho Volcha?? navy­se tre­ba rie­sit exis­tenc­ne prob­le­my. zaso­by sa mina­ju a jesen cosko­ro pri­cha­dza… a za nou zima… a smrt. Ohladne rea­lii – ide o fik­tiv­nu his­to­ric­ku uda­lost. A je dole­zi­tej­sie na hre zacho­vat atmo­s­fe­ru ako his­to­ric­ku „pres­nost“. hra­ci si vymys­la­ju posta­vy samy – ich cha­rak­ter, cie­le a sme­ro­va­nie v hre. toto sch­va­lu­je orga­ni­za­tor. nere­gis­tro­va­ne posta­vy hra­ju les­ne cre­e­py. sku­pi­ny su nasle­dov­ne: – ZRECI- Volch knazs­tvo a kle­rus – maju medzi ludom oblu­bu – VOJACI – Vladyka vlad­ne silou a mecom – LOVCIREMESELNICI – bez­ni cle­no­via kme­na – naj­po­cet­nej­sia sku­pi­na. – LESNE BYTOSTI – chra­nia les pred kaz­dou zahu­bou. – TVORYLESA – ale­bo inak – cre­e­py – pres­ne toto bue hrat kaz­dy kto pri­de na akciu nere­gis­tro­va­ny ale­bo poru­si pra­vid­la a rad hry. – CP – su posta­vy kto­re hra­ju v v roz­nych sku­pi­nach ale v pra­vu chvi­lu na pokyn orga spus­tia acti­on!!!! CP dob­ro­vol­ni­ci hlas­te sa Zimnemu vlko­vi Hra sa 2 dni a jed­nu noc. Cely ten cas nie je nija­ka pre­stav­ka. Idealne je zotr­vat v roli po cely cas trva­nia akcie. akciu orga­ni­zu­je Cech lar­pu Banska Bystrica… vset­ci ste srdec­ne pozva­ni. http://www.facebook.com/pr​ofile.php?id=1000015393221​77 pro­sim daj­te o uda­los­ti vediet svo­jim zna­mym pro­stred­nic­tvom fas­bu­ku a regis­trujj­te sa co naj­skor – napo­mo­ze­te orga­ni­zat­rom a zlep­si­te hru nie­len seba ale aj ostatnym.

Miesto

Vysielač, Košice
v oko­li vysielaca

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Návrat predkov

28. 8. 2011 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Vysielač, Košice, Vysielač, Košice

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.