Preskočiť na obsah

Narkantes2

  • larpová hra
23. 9. 2006 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00

Organizator: Rad Radagornskeho Grifa + Lokern + Dernhelm.

Potom čo v kra­ji­ne Anari pre­sta­li zúriť boje a zvyš­ky krva­vých Holmgardských nájaz­dní­kov boly rozp­rá­še­né na hra­ni­ciach, koneč­ne zavlá­dol pokoj. Po troch slno­vra­toch sa v oko­lí pev­nos­ti Narkantes zača­li diať pra­po­div­né veci, obja­vo­vať sa stra­ši­del­né a vzác­ne beš­tie, miz­núť ludia. Tak sa z oko­li­tých lesov zača­li sťa­ho­vať ľudia, hľa­da­júc úto­čis­ko a bez­pe­čie v pev­nos­ti Narkantes. Okrem nich pri­chá­dza­jú do kra­ji­ny mno­hé tajom­né skupiny…

Miesto

Trenčianska Teplá (okres Trenčín)
Z vla­ko­vej sta­ni­ce Tr. Teplá pek­ne na lúku a oko­li­té lesy pri Novej Dubnici.

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Trenčianska Teplá (okres Trenčín)
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.