Preskočiť na obsah

Moriel 11

17. 11. 2012 začí­na­me o 10:00, kon­čí­me o 17:00
  • larpová hra

Organizátori: Ragnar a Terrodaun

Jednodňová fan­ta­sy akcia na spô­sob ťaže­nia. Vhodná naj­me pre nová­či­kov. Hráči budu roz­de­le­ný do jed­not­li­vých sku­pín, kto­ré budu neskor zve­rej­ne­né. Všetky vaše dota­zy a REGISTRÁCIE tre­ba posie­lať na moju PM (Ragnar), na mobil (0908 481 813) ale­bo naj­lep­šie na môj mail (patriot-sr@azet.sk). Registrácia hrá­čov spus­te­ná od 20.10.2012 a ukon­če­ná 11.11.2012. Vstupné na akciu je 1 euro a kto bude chcieť pre­spať nech si pri­nie­sie spa­cák a karimatku).

Hráči si môžu vybrať za kto­rú sku­pi­nu budú chcieť hrať a tým pádom si vybe­rú aj svo­je povolanie.

Tí, kto­rý sa regis­tru­jú medzi prvý­mi, si môžu vybrať do kto­rej sku­pi­ny chcú pat­riť, ostat­ný budú zara­ďo­va­ný do sku­pín pod­ľa toho v kto­rej sku­pi­ne bude ešte miesto.

Zranenia a úmr­tia sa hra­jú sys­té­mom Šatrh.

Každá neko­vo­vá zbroj vydr­ží jeden zásah a kaž­dá kovo­vá zása­hy dva.

Zničená zbroj sa dá ešte opra­viť (hráč musí 10 minút pred­stie­rať opra­vu neko­vo­vej zbro­je a 15 minút kovovej).

 

Registrácia musí obsahovať:

- meno hráča,

- meno postavy,

- sku­pi­nu (ale­bo cp,alebo creep),

- povo­la­nie (napr. rytier, vojak, klerik,…),

- vek                                                                                                            

- či ostá­va na večer­né posedenie,

- či tu bude prespávat,

- či hráč trpí neja­kým zavaž­ným ocho­re­ním, prí­pad­ne alergiou.

Miesto

Nová Dubnica (okres Ilava)
Lokácia sta­rý salaš (ako pre všet­ky Novodubnické larpy).

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Ragnar

Moriel 11

17. 11. 2012 začí­na­me o 10:00, kon­čí­me o 17:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Nová Dubnica (okres Ilava), Nová Dubnica (okres Ilava)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.