Preskočiť na obsah

Minulosť s.r.o.

25. 4. 2009 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Boli uväz­ne­ní v čase. Veľa trpe­li a odlú­če­nie na nich zane­cha­lo sto­py. Ale teraz majú šan­cu vrá­tiť sa späť. Späť do budúc­nos­ti. Niekto o nich však vie a pri­šiel, aby sa ich zba­vil. Prečo? To neve­dia. Istí sú si len tým, že dnes večer majú jedi­nú prí­le­ži­tosť na návrat. Musia sta­viť všet­ko na jed­nu kar­tu a dúfať, že šťas­te­na im bude naklo­ne­ná. Ide o čas!“

Dovoľujeme si vás pozvať na hru Minulosť s.r.o. – prvú domá­cu slo­ven­skú jeep hru. Hra sa usku­toč­ní počas fes­ti­va­lu Slavcon.

Pre veľ­ký záu­jem sme pri­pra­vi­li dva behy tej­to hry.

Prvý beh bol do prog­ra­mu zara­de­ný v sobo­tu o 10:00 na 2.poschodí.
Druhý beh takis­to v sobo­tu, ale večer o 21:30 na 2.medziposchodí.

Hra je posta­ve­ná pre dve muž­ské a jed­nu žen­skú roľu. Je nut­né pri­hlá­siť sa dopre­du na mail zazitok.era@gmail.com. Postavy budú roz­de­ľo­va­né dopre­du a doho­dou s hráčmi.

Cena tej­to hry je počas Slavconu polo­vič­ná: 2,50 Euro.

Miesto

Slavcon
Slavcon – SPŠD Kvačalova, Bratislava

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Minulosť s.r.o.

25. 4. 2009 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

nevie­me to určiť
jed­no­rá­zo­vá hra
pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní
je to jedno
hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

pri­prav­te si vlast­né postavy
kos­tým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
pri­nes­te si vlast­né jedlo
Map Unavailable
Slavcon, Slavcon

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.