Preskočiť na obsah

Machové Poviedky II: Za hrsť zlaťákov

27. 6. 2018 - 1. 7. 2018 začí­na­me o 16:00, kon­čí­me o 08:00
  • larpová hra

Machové Poviedky II: Za hrsť zlaťákov

27. 6. 2018 - 1. 7. 2018 začí­na­me o 16:00, kon­čí­me o 08:00
vstup­né od 20€, regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

hra typu svet (sand­box)
hra na pokračovanie
pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní
imerz­ný (hlav­ne sa vži­te do sve­ta hry)
hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov 50

Čo hráč potrebuje

posta­vy vám pomô­že­me vytvoriť
pri­nes­te si vlast­ný kostým
Prostredie a kos­tý­my vyze­ra­jú veľ­mi dobre
jed­lo si môže­te kúpiť počas hry
Skyrim ves­nič­ka, Vsetín