Preskočiť na obsah

Machové Poviedky II: Za hrsť zlaťákov

  • larpová hra
27. 6. 2018 - 1. 7. 2018 začí­na­me o 16:00, kon­čí­me o 08:00

O čom bude hra
Žáner Fantasy
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry hra typu svet (sand­box)
Sériovosť hry hra na pokračovanie 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania imerz­ný (hlav­ne sa vži­te do sve­ta hry) 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov 50
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy posta­vy vám pomô­že­me vytvoriť 
Kostýmy pri­nes­te si vlast­ný kostým 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my vyze­ra­jú veľ­mi dobre 
Jedlo jed­lo si môže­te kúpiť počas hry 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né 20€
Web Oficiálna strán­ka
Vsetín, Horní Jasenka
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste