Preskočiť na obsah

Larpvíkend II.

11. 5. 2007 - 13. 5. 2007 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • festival

Stručné infor­ma­ce

Víkend plný čty­řho­di­no­vých lar­pů. Můžete při­jít na jed­nu ze čtyř nabí­ze­ných her nebo jich zku­sit více. Každý larp pro­běh­ne v něko­li­ka reprí­zách, tak­že se urči­tě vej­de­te i do vaší vol­né chví­le. Dva z lar­pů jsou vhod­né i pro začá­teč­ní­ky, tak­že pokud bys­te chtěli larp zku­sit a neví­te kde, tak je Larpvíkend tou správ­nou akcí.

Co mě čeká?

Na larp­ví­ken­du bude­te mít mož­nost v průběhu víken­du vyzkou­šet něk­te­rý z přip­ra­ve­ných lar­pů. Je mož­né při­jít si zahrát a zase ode­jít, stej­ně jako je mož­né zůs­tat i mezi lar­py a sdělit si zážit­ky s ostat­ní­mi hrá­či. V průběhu celé akce bude vyhra­ze­ná jed­na míst­nost jako spo­le­čen­ská, kde bude mož­né se set­kat s ostat­ní­mi hrá­či a povy­klá­dat si či si zahrát něk­te­rou z jed­no­du­chých karet­ních a des­ko­vých her.
Na II. larp­ví­kend jsme přip­ra­vi­li tři nové lar­py. Dva jsou urče­né pro nové i zku­še­né hrá­če, jeden je urče­ný spí­še pro hrá­če zku­še­něj­ší. Pro nároč­něj­ší hrá­če jsme se roz­hod­li v jed­nom blo­ku zopa­ko­vat úspěš­ný larp z minu­lé­ho roč­ní­ku Hranici osudu.

Bližší infor­ma­ce o Larpvíkendu jsou pří­mo na stránkách.

Miesto

SDV Labyrint
SDV Labyrint, Švermova 19, Brno – Bohunice, Česká republika

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Map Unavailable
SDV Labyrint, SDV Labyrint

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.