Preskočiť na obsah

Larpvíkend 11 – mezinárodní festival komorního larpu

21. 11. 2014 - 23. 11. 2014 začí­na­me o 12:00, kon­čí­me o 18:00
  • larpová hra

Přijeď si do Brna zahrát nebo zku­sit larp. 

Visit Brno to play or try larp.

Je a není to divad­lo. Je a není to film.

It is and at the same time it isn’t a the­a­ter. It is and at the same time it isn’t a movie.

Co to tedy je, se dozvíš v tomh­le videu: http://​bit​.ly/​c​o​j​e​l​arp 

You can find out what it acu­tu­al­ly is in this video: http://​bit​.ly/​c​o​j​e​l​arp

Jak vypa­dá Larpvíkend?

What can you expect from Larpweekend?

20 + her

250 + rolí

Slzy, smích, řev, nená­vist, láska…

To nej­lep­ší z čes­ko-slo­ven­ské scény. 

Novinky a premiéry.

Severské, brit­ské, maďar­ské… kusy.

Kamarádi, zná­mí, párty…

20+ games

250 + roles

Tears, laugh­ter, scre­am, hate, love…

The best from cze­cho­slo­va­kian scene.

New pie­ces and pre­mie­res Northern, bri­tish, hun­ga­rian pieces.

Friends,acquaintances, par­ties…

Jsi vítán, ať jsi odkud­ko­li. A tví přá­te­lé taky. A rodi­če. A kamarádi.

Wherever you come from, we’ll be glad to wel­co­me you. And your bud­dies too. And parents. And friends!

Žij napl­no, hraj larp.

Live to the ful­lest, play larp.

Aktuální infor­ma­ce naj­deš ve face­bo­oko­vé sku­pi­ně http://​bit​.ly/LV

sku­pi­na a na webu www​.larp​vi​kend​.cz.

Find upda­ted infor­ma­ti­ons on www​.larp​vi​kend​.cz/en or in this event.

Miesto

Brno, Czech Republic
Brno, Czech Republic

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Court of Moravia

Larpvíkend 11 – mezinárodní festival komorního larpu

21. 11. 2014 - 23. 11. 2014 začí­na­me o 12:00, kon­čí­me o 18:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Map Unavailable
Brno, Czech Republic, Brno, Czech Republic

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.