Preskočiť na obsah

LARP Les Garoton

3. 7. 2008 - 6. 7. 2008 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Organizátori sú Erkenbrand (Braňo Skrečko) a Daerix (Matej Tešinský)
Druh akcie: fan­ta­sy LARP.
Dátum: samot­ná hra sa odo­hrá 4. júla až 6. júla. 3.júl je na prí­chod. Navyše 3. júla sa vyba­vu­jú posta­vy hrá­čov.
Tak ako pred rokom, aj teraz sa tre­ba regis­tro­vať a to for­mou emai­lu na schrán­ku lesgaroton@hotmail.com
Čo ďalej v regis­trá­cií sa môže­te dozvieť na strán­ke v sek­cií „ako začať“.

tak­že.. teším sa na vás 🙂

Pokial ste posla­li na lesgaroton@hotmail.com neja­ky email, URCITE vam ODPISEME!
Takze ak vam do par dni neod­pi­se­me, sta­la sa asi nie­kde chy­ba a tre­ba nas kontaktovat!

Miesto

Betliar
’Betliar je malá dedin­ka, 5 kilo­met­rov sever­ne od Rožňavy. Pri dedin­ke sa nachá­dza zámok Betliar, kto­rý je obklo­pe­ný par­kom, v kto­rom sa hra bude odo­hrá­vať. Vedľa zám­ku sa nachá­dza cam­ping, v kto­rom sa dá sta­no­vať ale­bo bývať v chat­ke. Za sta­no­va­nie aj býva­nie v chat­ke sa tam pla­tí. Akutálne ceny sú – na jed­nu noc na oso­bu v sta­ne – 80sk, na jed­nu noc za oso­bu v chat­ke – 160sk. Chatka je oby­caj­na, so skri­ňou, poste­ľou, sto­lí­kom a elek­tri­nou. Umyvadlá a spr­chy sú oso­bit­ne v campingu

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

LARP Les Garoton

3. 7. 2008 - 6. 7. 2008 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Zámok Betliar, Betliar
na úze­mie majú prí­stup iba hráči
auto môže zostať na her­nom území

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.