Preskočiť na obsah

LARP Garoton – Steampunk

9. 7. 2014 - 13. 7. 2014 začí­na­me o 15:00, kon­čí­me o 16:00
 • larpová hra

Menej špi­ca­tých uší a viac pary!“ – to je hes­lo toh­to­roč­né­ho Garotonu od EH Games 🙂

Tak a je to tu. Povedali sme si, že to pre Vás opäť spís­ka­me v kla­sic­kej zosta­ve EH Games, čiže Erken & Havel (Branislav Skrečko & Maroš Goga).

Ako aj po minu­lé roč­ní­ky, aj teraz sa môže­te tešiť na: 

 

  • ste­am­pun­ko­vý prí­beh ako sa patrí!

 

  • kva­lit­ný a pre­pra­co­va­ný príbeh

 

  • intri­gy na naj­vyš­ších mies­tach, nájom­né vraž­dy, špi­ó­ni, taj­né doho­dy, noč­né pašo­va­nie, šia­le­né vyná­le­zy a ešte šia­le­nej­ší vedátori

 

  • v pia­tok večer hostina

 

  • jed­no­du­ché a struč­né pra­vid­lá, kto­ré Vás nebu­dú obmedzovať

 

  • ešte väč­ší Chobiho ohňostroj 🙂

 

  • ako vždy nád­her­né pro­stre­die bet­liar­ske­ho parku 🙂

 

Toto a veľa ďal­šie­ho vás čaká na ôsmom roč­ní­ku lar­pu Garoton. 

Viac infor­má­cií na našej face­bo­oko­vej web­stran­ke EH games 🙂

Miesto

Betliar

Prostredie par­ku oko­lo zám­ku Betliar

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Účastnícky popla­tok je 10 eur
Registračná strán­ka

Organizátor

EH games

LARP Garoton – Steampunk

9. 7. 2014 - 13. 7. 2014 začí­na­me o 15:00, kon­čí­me o 16:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

nevie­me to určiť
jed­no­rá­zo­vá hra
pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní
je to jedno
hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

pri­prav­te si vlast­né postavy
kos­tým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
pri­nes­te si vlast­né jedlo
Zámok Betliar, Betliar
na úze­mie majú prí­stup iba hráči
auto môže zostať na her­nom území

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.