Preskočiť na obsah

Kupalo

2. 7. 2010 - 3. 7. 2010 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Bojovka + Slávnosť

Letný slno­vrat bol pre Slovanov naj­výz­nam­nej­šou uda­los­ťou roka, pre­to­že naši pred­ko­via si cti­li Slnko ako zdroj živo­ta na Zemi. Od Slnka závi­se­la úro­da na poliach, pod­ľa neho a jeho bra­ta Mesiaca sa určo­val čas. Poslaním slno­vra­to­vých tra­dí­cii a zvy­kov bolo magic­ky zais­tiť zdar­ný prie­beh leta a pro­ces zre­nia s dostat­kom vla­hy (kúpa­nie), tep­la (motív ohňa) a plo­di­vej sily (sexu­ál­na uvoľnenosť).

Program
2.7.2010 (pia­tok)
16.00 ‑stret­nu­tie na hra­de Červený Kameň
17.00–22.00 ‑Bojovka
22.00–23.55 – Priprava na Slávnosť

3.7.2010( sobo­ta)
00.00–00.30 – Slávnosť
00.30-xx.xx – Voľná zába­va pri ohni
09.00 – Budíček
10.00–12.00 – Turnaj v šerme
12.00 – Obed
12.30 ‑15.00- Program na hra­de ( čosko­ro upresnené)

Viac infor­má­cií už čosko­ro na
http://​www​.cas​ta​larp​.wz​.cz/
ale­bo na
http://​www​.slad​.sk/​f​o​r​u​m​/​v​i​e​w​t​o​p​i​c​.​p​h​p​?​f​=​8​2​&​t​=​3​2​9​4​&​v​i​e​w​=​u​n​r​e​a​d​#​u​n​r​ead

Diskusia o tej­to akcii:
http://​cas​ta​larp​.blu​e​fo​rum​.cz/​4​1​1​8​/​t​e​m​a​/​4​6​80/

Miesto

Červený Kameň, hrad
Obec Častá, Hrad Červený Kameň

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Kupalo

2. 7. 2010 - 3. 7. 2010 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

nevie­me to určiť
jed­no­rá­zo­vá hra
pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní
je to jedno
hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

pri­prav­te si vlast­né postavy
kos­tým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
pri­nes­te si vlast­né jedlo
Hrad Červený Kameň, Častá
úze­mím občas prej­dú cudzí ľudia
auto môže zostať na her­nom území
auto­bus­mi z Trnavy ale­bo z Bratislavy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.