Preskočiť na obsah

Kruté doby

15. 10. 2011 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Nová bojov­ka pre hrá­čov od 10 rokov. Meče z PN tru­biek, kyja­ky, Trúbkové luky do 14 rokov, od 15 rokov dre­ve­né luky, povin­né let­ky. Cieľom hry je zís­kať čo naj­viac her­né­ho jed­la, o kto­ré boju­jú kme­ne Papa a Kaka. Jedlo sa tiež pou­ží­va na lie­če­nie na bojis­ku, pre­to je jeho význam o to väč­ší. Kmeň, kto­rý ho zís­ka naj­viac, vyhrá­va. kaž­dý kmeň má náčel­ní­ka, šama­na, lie­či­te­ľov, bojov­ní­kov a nosi­čov. Nosiči sa môžu zlep­šo­vať v nose­ní. Liečitelia nebo­ju­jú a sú ide­ál­ni pre hrá­čov, kto­rí nech­cú bojo­vať, ale chcú sa prí­sť pozrieť.

Miesto

Bratislava – mest­ská časť Rača
Uzemie v lesoch nad Račou (býva­lé úze­mie Posledného spo­je­nec­tva), z Detvianskej oko­lo kúpa­lis­ka !!! a amfi­te­át­ru po mod­rej (sú 2 mod­ré, pozri­te si mapu na stránke)

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Kruté doby

15. 10. 2011 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Map Unavailable
Bratislava – mest­ská časť Rača, Bratislava – mest­ská časť Rača

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.