Preskočiť na obsah

Kráľovstvo Vína, príbehy Červenokamenského panstva

22. 11. 2014 - 23. 11. 2014 začí­na­me o 16:00, kon­čí­me o 06:00
  • larpová hra

LARP sa odo­hrá­va v piv­nič­ných pries­to­roch hra­du Červený Kameň, kto­ré sú naj­väč­ším piv­nič­ným kom­ple­xom v stred­nej euró­pe. Zažijete neza­bud­nu­teľ­ný LARPový záži­tok s pre­pra­co­va­ným her­ným sys­té­mom . Na hru si môže­te zapo­ži­čať aj kom­plet­né LARPové vyba­ve­nie, tak­že sta­čí prí­sť a obliecť sa pria­mo do kostýmu. 

Viac infor­má­cií a spus­te­nie regis­trá­cie od 1.9.2014 

 

 

Miesto

Červený Kameň, hrad

Hrad Červený Kameň

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Občianske zdru­že­nie Schatmansdorf Častá

Kráľovstvo Vína, príbehy Červenokamenského panstva

22. 11. 2014 - 23. 11. 2014 začí­na­me o 16:00, kon­čí­me o 06:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

nevie­me to určiť
jed­no­rá­zo­vá hra
pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní
je to jedno
hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

pri­prav­te si vlast­né postavy
kos­tým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
pri­nes­te si vlast­né jedlo
Hrad Červený Kameň, Častá
úze­mím občas prej­dú cudzí ľudia
auto môže zostať na her­nom území
auto­bus­mi z Trnavy ale­bo z Bratislavy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.