Preskočiť na obsah

Konoha

4. 8. 2011 - 9. 8. 2011 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Začnete ako oby­čaj­ný žia­ci, budú­ca gene­rá­cia Konohy. V prvý deň bude­te musieť zlo­žiť skúš­ky na Genina čo je naj­niž­šia hod­nosť Ninju. Pre tých čo príp­rav­nú ško­lu zvlád­nu a zlo­žia skúš­ky. Bude im pri­de­le­ný osob­ný tré­ner a budú v troj­člen­ných tímoch. Osobný tré­ner môže tým roz­pus­tiť po otes­to­va­ný týmu a vrá­tiť ich do príp­rav­nej ško­ly. Potom sa pre vás otvo­rí nový život Ninju v kto­rom bude­te bojo­vať za vašu rodi­nu, pria­te­ľov, Konohu… Ďalšie infor­má­cie: http://​www​.upni​to​.sk/​s​u​b​o​r​/​9​a​5​e​8​0​9​d​d​23d … b10be.html Slad: http://​www​.slad​.sk/​f​o​r​u​m​/​v​i​e​w​t​o​p​i​c​.​p​h​p​?​f​=​2​6​0​&​t​=​3​757

Miesto

Domaniža
Miesto: Domaniža, dedi­na medzi Považskou bys­tri­cou a Rajcom. (Mapy pri­bud­nú keď to bude aktuálne)

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Konoha

4. 8. 2011 - 9. 8. 2011 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Domaniža, Domaniža

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.