Preskočiť na obsah

Kongo

31. 7. 2009 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Prelom 19. a 20. sto­ro­čia a na mape sú stá­le bie­le mies­ta
Z hlav­né­ho mes­ta sta­ré­ho Anglicka sa vydá­va výpra­va pria­mo do srd­ca tajom­né­ho a nepres­kú­ma­né­ho Konga.
Nadšený a mla­dý anglic­ký prí­ro­do­ve­dec nemá dosť finan­cí aby túto ces­tu sám zapla­til a tak musí pro­ti svo­jej vôli so sebou vziať boha­tú panič­ku.
Cieľ je jas­ný, no čo táto výpra­va v sku­toč­nos­ti obja­ví?
Kto sa vrá­ti späť?
Kto je ten tajom­ný a mlčan­li­vý člo­vek a vôbec, je aj ten cieľ taký jasný?

_____________________________________________________________

Upozorňujeme že toto bude tak tro­chu „iná“ hra
a účast­ní­ci sa musia pri­pra­viť na to že budú tro­chu písať, lebo výstu­pom z hry bude den­ník cestovateľov

pri­hlas­ky na: zazitok.era@gmail.com

Miesto

Džungle, Nitra
Džungle v Nitre a jej blíz­kom okolí 

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Kongo

31. 7. 2009 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Map Unavailable
Džungle, Nitra, Džungle, Nitra

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.