Preskočiť na obsah

Kannine slzy

  • larpová hra
8. 8. 2008 - 10. 8. 2008 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00

Po dlhých 5 rokov sme puto­va­li zemou, hľa­da­júc svoj vysní­va­ný raj
Po dlhých 5 rokov sme boli na úte­ku pred voj­nou, kto­rá spus­to­ši­la našu domo­vi­nu
Len hŕs­tka z tých čo so mnou vyra­zi­la na ces­tu sa doži­la jej kon­ca.
Ale koneč­ne sme ju našli.
Prekrásnu zem, ešte nedot­knu­tú ľud­skou rukou.
Zem lesov a kop­cov a jazier, polo­os­trov na seve­re, polo­os­trov obklo­pe­ný morom, len úzkym hor­ským pries­my­kom spo­je­ný zo zvyš­kom sve­ta.
Náš nový domov…

Stojím na vrchol­ku vyso­ké­ho kop­ca hľa­diac do dia­ľok, pre­chá­dza­júc pohľa­dom po tej­to divuk­rás­nej kra­ji­ne.
Hľadím na prí­boj ako dorá­ža kde­si na hori­zon­te na skal­na­té pobre­žie a už viem ako túto zem nazvem: Moer´Cante – Morský Kruh

Slnko už poma­ly zapa­dá a ja schá­dzam dolu str­mým sva­hom.
Cítim že Bohyňa, Kanne, Nádej ako ju volá­va­me je s nami.
Cítim sa pokoj­ne, šťast­ná, ako už dlhé roky nie..
Konečne sme našli svoj pokoj

—————————————————————————————————————-

Týmto by sme si Vás dovo­li­li srdeč­ne pozvať na Fantasy hru Kannine slzy..
Bližšie infor­má­cie náj­de­te na fórach

————————————————————————————–
org team:
Moše
DarkOndro
Aryanna

Miesto

Súkromné mies­to

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Súkromné mies­to
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.