Preskočiť na obsah

Kannine slzy

8. 8. 2008 - 10. 8. 2008 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Po dlhých 5 rokov sme puto­va­li zemou, hľa­da­júc svoj vysní­va­ný raj
Po dlhých 5 rokov sme boli na úte­ku pred voj­nou, kto­rá spus­to­ši­la našu domo­vi­nu
Len hŕs­tka z tých čo so mnou vyra­zi­la na ces­tu sa doži­la jej kon­ca.
Ale koneč­ne sme ju našli.
Prekrásnu zem, ešte nedot­knu­tú ľud­skou rukou.
Zem lesov a kop­cov a jazier, polo­os­trov na seve­re, polo­os­trov obklo­pe­ný morom, len úzkym hor­ským pries­my­kom spo­je­ný zo zvyš­kom sve­ta.
Náš nový domov…

Stojím na vrchol­ku vyso­ké­ho kop­ca hľa­diac do dia­ľok, pre­chá­dza­júc pohľa­dom po tej­to divuk­rás­nej kra­ji­ne.
Hľadím na prí­boj ako dorá­ža kde­si na hori­zon­te na skal­na­té pobre­žie a už viem ako túto zem nazvem: Moer´Cante – Morský Kruh

Slnko už poma­ly zapa­dá a ja schá­dzam dolu str­mým sva­hom.
Cítim že Bohyňa, Kanne, Nádej ako ju volá­va­me je s nami.
Cítim sa pokoj­ne, šťast­ná, ako už dlhé roky nie..
Konečne sme našli svoj pokoj

—————————————————————————————————————-

Týmto by sme si Vás dovo­li­li srdeč­ne pozvať na Fantasy hru Kannine slzy..
Bližšie infor­má­cie náj­de­te na fórach

————————————————————————————–
org team:
Moše
DarkOndro
Aryanna

Miesto

Súkromné mies­to

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Kannine slzy

8. 8. 2008 - 10. 8. 2008 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Map Unavailable
Súkromné mies­to, Súkromné miesto

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.