Preskočiť na obsah

IstroCon & ComicsSalon 2009

11. 9. 2009 - 13. 9. 2009 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • festival

XXII. roč­ník medzi­ná­rod­né­ho fes­ti­va­lu IstroCON 2009 Vám ponú­ka 3 dni strá­ve­né na podu­ja­tí s boha­tým prog­ra­mom. Počas nich bude para­lel­ne prebiehať:
pre­mie­ta­nie zau­jí­ma­vých fil­mo­vých trhákov
sek­cie sci-fi, fan­ta­sy a horor
Literárne súťa­že a prednášky
hra­nie kar­to­vých a stol­ných hier (World of Warcraft, Warhammer, MTG, Pokémon, Yu-gi-oh, Osadníci, Puerto Rico)
prí­jem­né pose­de­nie s pria­teľ­mi v čajov­ni, bare ale­bo reštaurácii

VI. roč­ník medzi­ná­rod­né­ho fes­ti­va­lu Comics SALÓN 2009 Vám ponú­ka 3 dni, počas nich bude para­lel­ne prebiehať:
Prezentácia a výsta­va comic­su a výtvar­ných diel
sek­ciu ani­me, comic­su, man­gy a hier
bese­dy a prís­pev­ky o japon­skej kultúre
tur­na­je a hra­nie naj­nov­ších počí­ta­čo­vých hier
odbor­né pred­náš­ky a works­ho­py na tému ani­me, man­gy, hier, komik­su a popkultúry
súťa­že o ceny v kara­oke, cosp­lay, DDR, kres­le­ní, hrách, …

…troj­dňo­vá larp línia pres­ne pod­ľa vašich predstáv…

Miesto

Istropolis, Bratislava
Istropolis (býva­lý Dom odbo­rov), Trnavské mýto

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Map Unavailable
Istropolis, Bratislava, Istropolis, Bratislava

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.