Hug Street (Unicon)

Pridal(a)
Frolo

Kedy
18. 2. 2017
začí­na­me o 14:00, kon­čí­me o 16:00

Kde
Unicon Trnava

Čo

  • larpová hra

People tend to for­get that the world we live in is just a game desig­ned by our govern­ments. Our eco­no­mic sys­tems are just a game.”
CCP Chief Executive Officer Hilmar Petursson to the Wall Street Journal

Hug Street sa odo­hrá­va v alter­na­tív­nej rea­li­te. Namiesto pre­da­ja a náku­pu akcií a deri­vá­tov ako na Wall Street, hrá­či obcho­du­jú obja­tia­mi, stisk­mi rúk, „aaahhh“-kaním a „mmmmm“-kaním. Ale rece­sia sa blí­ži – zvlád­ne­te túto krí­zu?

Larpscript by Fredrik Hossmann

 

O čom bude hra
Žáner Paródia
Prostredie Alternatívna rea­li­ta
Téma Obchodovanie
Ako bude hra pre­bie­hať
Typ hry nevie­me to určiť
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra
Riešenie kon­flik­tov kon­flik­ty rie­ši­me nená­sil­nou ces­tou
Preferovaný spô­sob hra­nia je to jed­no
Náročnosť na psy­chi­ku hra je hlav­ne o zába­ve
Očakávaný počet hrá­čov 5 – 10
Čo hráč potre­bu­je
Tvorba posta­vy posta­vy vytvá­ra­me my
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potre­bo­vať
Ako to má vyze­rať Prostredie a kos­tý­my sú názna­ko­vé
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jed­lo
Ako sa pri­hlá­siť
Registrácia Tu sa dá regis­tro­vať
Dátum ukon­če­nia regis­trá­cie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Unicon Trnava
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dosta­ne­te
Súkromie na mies­te

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.