Hrdinovia II

Pridal(a)
admin

Kedy
30. 6. 2007 - 1. 7. 2007
začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00

Kde
Divín

Čo

  • larpová hra

Jedná sa o ques­to­vý larp typu Garoton. Rasy: ľudia, vzne­še­ní elfo­via, les­ní elfo­via, tem­ní elfo­via, trpas­lí­ci, gnó­mo­via, hob­bi­ti, orko­via, gob­li­ni a mino­tau­ri. Povolania: alchy­mis­ta, bard, bojov­ník, dru­id, hra­ni­čiar, mág, nek­ro­mant, lie­či­teľ, pala­dín, zlo­dej. Rasu s povo­la­ním mož­no ľubo­vol­ne kom­bi­no­vať, ale do extré­mov zasa ísť nemu­sí­te. Platí kos­tý­mo­vá povin­nosť s dôra­zom na rojz­poz­na­teľ­nosť rasy. Prihlášky posie­laj­te na hrdinovia@post.sk obra­tom vám budú posla­né struč­né pra­vid­lá a vaša postava.

Miesto

Divín
Divín je dedin­ka pri Lučenci (15km), pyš­nia­ca sa krás­nou hrad­nou zrú­ca­ni­nou, mies­to je totož­né s lar­pom Hrdinovia spred dvoch rokov. Vlak sto­jí v sta­ni­ci Mýtna (2km od mies­ta hry). Spanie v sta­noch bez poplat­ku, ale­bo v uby­tov­ni 500m od mies­ta hry (do 200,- Sk).

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Divín
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.