Preskočiť na obsah

HRDINOVIA 4

17. 7. 2009 - 19. 7. 2009 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

H4 je kla­sic­ký LARP zo sve­ta fan­ta­sy.
môže­te hrať čokoľ­vek Vás napad­ne… (rasy a povo­la­nia nemá­me nijak strikt­ne urče­né, „vyge­ne­ru­je­me“ Vám posta­vu pod­ľa Vašich žela­ní (a obme­dze­ní vyplý­va­jú­cich z cel­ko­vé­ho sys­té­mu hry ) )
* poznám­ka ohľa­dom minu­lé­ho roč­ní­ka : pra­vid­lá sú dra­ma­tic­ky skrátené 🙂

nebo­lo by na ško­du keby ste sa regis­tro­va­li na adre­se hrdinovia@post.sk

ako má vyze­rať regis­trá­cia sa dozvie­te na stránke

v prí­pa­de akých­koľ­vek otá­zok kon­tak­tuj­te Sabbasa : HENTAMTEN@azet.sk, 0903 564 746

Miesto

Divín
obec Divín neďa­le­ko Lučenca (ale­bo neďa­le­ko Detvy)
návod ako sa tam dostať náj­de­te na strán­ke hry

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

HRDINOVIA 4

17. 7. 2009 - 19. 7. 2009 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Map Unavailable
Divín, Divín

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.