Preskočiť na obsah

HRDINOVIA 4

  • larpová hra
17. 7. 2009 - 19. 7. 2009 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00

H4 je kla­sic­ký LARP zo sve­ta fan­ta­sy.
môže­te hrať čokoľ­vek Vás napad­ne… (rasy a povo­la­nia nemá­me nijak strikt­ne urče­né, „vyge­ne­ru­je­me“ Vám posta­vu pod­ľa Vašich žela­ní (a obme­dze­ní vyplý­va­jú­cich z cel­ko­vé­ho sys­té­mu hry ) )
* poznám­ka ohľa­dom minu­lé­ho roč­ní­ka : pra­vid­lá sú dra­ma­tic­ky skrátené 🙂

nebo­lo by na ško­du keby ste sa regis­tro­va­li na adre­se hrdinovia@post.sk

ako má vyze­rať regis­trá­cia sa dozvie­te na stránke

v prí­pa­de akých­koľ­vek otá­zok kon­tak­tuj­te Sabbasa : HENTAMTEN@azet.sk, 0903 564 746

Miesto

Divín
obec Divín neďa­le­ko Lučenca (ale­bo neďa­le­ko Detvy)
návod ako sa tam dostať náj­de­te na strán­ke hry

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Divín
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.