Preskočiť na obsah

Hmly vrchoviny

  • larpová hra
27. 5. 2006 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00

Bude sa jed­nať o bojov­ku s tema­ti­kou z Ríše Aglarannon Tarram (domov­ská des­ti­ná­cia Aglarannonských rytie­rov). Ríša vypra­vi­la expe­dič­nú armá­du pod úpä­tie Rastilu {naj­vyš­šej zná­mej hory sve­ta}, aby vydo­by­li slá­vu a česť Ríši. No, naj­mä, sedem malých krá­ľovs­tiev boha­tých na nesmier­ne záso­by kovu naj­cen­nej­šie­ho- ZLATA. Samozrejme, armá­de sa poda­ri­lo anek­to­vať dané úze­mie… Čo sa však sta­lo potom ? Armáda vyčer­pa­ná boj­mi a malý­mi prí­del­mi jed­la je láka­vým sústom pre Temnú Ríšu. Tá pomo­cou svo­jich špi­ó­nov nalá­ka­la lúpe­ži­vých Trpaslíkov spod Rastilu a uda­los­ti nabra­li rých­ly spád.… 

Miesto

Lamač, Bratislava
Lamac- Cesta na Klanec

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Lamač, Bratislava
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.