Preskočiť na obsah

Hmly vrchoviny

27. 5. 2006 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Bude sa jed­nať o bojov­ku s tema­ti­kou z Ríše Aglarannon Tarram (domov­ská des­ti­ná­cia Aglarannonských rytie­rov). Ríša vypra­vi­la expe­dič­nú armá­du pod úpä­tie Rastilu {naj­vyš­šej zná­mej hory sve­ta}, aby vydo­by­li slá­vu a česť Ríši. No, naj­mä, sedem malých krá­ľovs­tiev boha­tých na nesmier­ne záso­by kovu naj­cen­nej­šie­ho- ZLATA. Samozrejme, armá­de sa poda­ri­lo anek­to­vať dané úze­mie… Čo sa však sta­lo potom ? Armáda vyčer­pa­ná boj­mi a malý­mi prí­del­mi jed­la je láka­vým sústom pre Temnú Ríšu. Tá pomo­cou svo­jich špi­ó­nov nalá­ka­la lúpe­ži­vých Trpaslíkov spod Rastilu a uda­los­ti nabra­li rých­ly spád.… 

Miesto

Lamač, Bratislava
Lamac- Cesta na Klanec

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Hmly vrchoviny

27. 5. 2006 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Map Unavailable
Lamač, Bratislava, Lamač, Bratislava

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.