Preskočiť na obsah

HELMÁČ 2011

3. 8. 2011 - 7. 8. 2011 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Tradiční akce s reál­nou, letos oprav­du vel­kou, a zají­ma­vou hrad­bou a bit­vou v podo­bě taže­ní, vše v podá­ní Vašeho oblí­be­né­ho BaaToRu. Pro leto­šek roz­ši­řu­je­me Helmáč o dva dny. – Středa: mož­ný pří­jezd a večer­ní pařba se zpěvem a kyta­ra­mi. – Čtvrtek: dosta­ne­te mož­nost si zabo­jo­vat na hrad­bě po mno­ha mož­ných i nemož­ných způso­bech, večer stan­dard­ní pařba:). – Pátek: ve zna­me­ní fes­ti­va­lu, aré­nek o ceny, sou­těží jed­not­liv­ců i sku­pin, to vše úhled­ně zaba­le­no do hávu RP v rám­ci celé akce. Večer kon­cert – his­to­ric­ká hud­ba. – Sobota: bit­va for­mou taže­ní v krás­ném a ins­pi­ra­tiv­ním pros­tře­dí. Možná Vám dáme i řeku. Následně mohut­né dobý­vá­ní hra­deb. Večer opět kon­cert – his­to­ric­ká hud­ba. – Neděle: to už toho bude­me mít všich­ni plné zuby, tak Vás odeš­le­me zase do náru­čí Vašich domo­vů. Veškeré info bude průběž­ně dopl­ňo­vá­no na strán­kách akce. Velice se těší­me na Vaši účast. BaaToR

Miesto

Rozkoš
Rozkoš (Znojmo)

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

HELMÁČ 2011

3. 8. 2011 - 7. 8. 2011 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Map Unavailable
Rozkoš, Rozkoš

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.