Preskočiť na obsah

Ghurothim

27. 7. 2012 - 29. 7. 2012 začí­na­me o 15:00, kon­čí­me o 13:00
  • larpová hra

Hrdinové Triteronu,

vaše země vás potře­bu­je. Doneslo se nám, že od zápa­du při­chá­zí něco zlé­ho, jest to jako mor, jako jez­dec apo­ka­lyp­sy při­chá­ze­jí­cí na úze­mí Triteronu a po němž zůs­tá­vá jen smrt, neúrod­ná půda a zka­že­ný vzduch. A to pod­le zapo­me­nu­té legen­dy jest začát­kem kon­ce našich věků a nasto­le­ní nové­ho řádu, pod­le kte­ré­ho bude­me všich­ni otro­ci v zemi pope­le a zká­zy. Vy, vyvo­le­ní, hrdi­no­vé Triteronu, svo­lá­vám vás, já, král Melbrugk, k nebez­peč­né výpra­vě do ztra­ce­né země, do ztra­ce­né­ho měs­ta jmé­nem Ghurothim, měs­ta, jenž nalezl král Karnak.

Před nedáv­nem byly viděny dvě pada­jí­cí kome­ty do míst za Mlžnými hora­mi, do míst, kde se nachá­zí tato pro nás Ztracená země. Neboť po jejich dopa­du zača­lo pek­lo na zemi, prá­vě pro­to vaše výpra­va bude směřo­vat do těch­to nebez­peč­ných a pro nás nezná­mých kon­čin, abys­te zasta­vi­li tuto zká­zu a zachrá­ni­li nejen Triteron, ale i celý svět.

Císař, jenž vstou­pil na nebe­sa, aby nás chrá­nil před vším zlým, vás provázej…

Dovolujeme se vás pozvat na již tra­dič­ní 7.ročník lar­pu pořá­da­nou sku­pi­nou Dračí úsvit,který se usku­teč­ní jako již před­cho­zí roč­ní­ky posled­ní víkend v červenci.

Akce je urče­ná pro všech­ny příz­niv­ce fan­ta­sy akce a jejich přátelé,tento rok jsou plá­no­va­né 3 sku­pi­ny po 3–5 lidech.

Více infor­ma­cí mož­no zís­kat na email,či inter­ne­to­vých stránkách.

Miesto

Hodonín
Hodonín

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

DraciUsvit

Ghurothim

27. 7. 2012 - 29. 7. 2012 začí­na­me o 15:00, kon­čí­me o 13:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Map Unavailable
Hodonín, Hodonín

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.