Preskočiť na obsah

GameCon 2013

  • larpová hra
18. 7. 2013 - 21. 7. 2013 začí­na­me o 12:00, kon­čí­me o 12:00

GameCon je nej­vět­ší fes­ti­val nepo­čí­ta­čo­vých her v České repub­li­ce, kte­rý pro­běh­ne 18.–21. 7. 2013 v Mohelnici. Můžete se těšit na desít­ky RPGček, des­ko­vek, lar­pů, akč­ních her, war­ga­ming, před­náš­ky, tra­dič­ní mis­trov­ství v DrD a v nepo­sled­ní řadě skvělé lidi a legen­dár­ní párty.
 
Ať už chce­te při­jet jen na odpo­led­ne nebo na celé čty­ři dny, je vám k dis­poz­ci osob­ní prog­ram, kte­rý si může­te sesta­vit a uby­to­vá­ní po celou dobu fes­ti­va­lu. Nic dal­ší­ho není tře­ba – hry vás naučí a pro­ve­de jimi počet­ný tým orga­ni­zá­to­rů pří­mo na místě.
 
Vstup na GameCon je zdar­ma, pla­tí­te si jen uby­to­vá­ní a akti­vi­ty, na kte­ré oprav­du jde­te. Pokud jste stu­dent nebo se zapo­jí­te do před­fes­ti­va­lo­vé­ho prog­ra­mu, může­te na všech­ny akti­vi­ty zís­kat zásad­ní slevu.

Miesto

Mohelnice
Mohelnice

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Manik

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Mohelnice
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.