Preskočiť na obsah

Game of Worlds na UniCone (betatest)

19. 2. 2017 začí­na­me o 11:00, kon­čí­me o 14:00
  • larpová hra
  • stolová hra
Game of Worlds na UniCone (betatest)

Taktika, intri­gy, dip­lo­ma­cia a stra­te­gic­ké roz­hod­nu­tia – to všet­ko Ťa čaká na Game of Worlds, inte­rak­tív­nej hre, v kto­rej sa posta­víš do čela jed­nej z kra­jín sve­ta aby si odra­zil invá­ziu mimozemšťanov.

Ty a Tvoj tím sa posta­ví­te do čela jed­nej z top kra­jín sve­ta. Na stra­te­gic­kej mape bude­te roz­ho­do­vať o využi­tí zdro­jov, roz­miest­ne­ní armád, vytvá­ra­ní alian­cií a zra­dách spo­jen­cov. Invázii mimo­zemš­ťa­nov musí byť zabrá­ne­né. Ale pozor, iba jed­na kra­ji­na vzí­de z boja ako tá naj­moc­nej­šia. Bude to tá Tvoja?

Trvanie: 3h

Veľkosť tea­mov: 2–5 hráčov

Je mož­né hrať (a vyhrať!) aj za Slovensko 😉

Game of Worlds na UniCone (betatest)

19. 2. 2017 začí­na­me o 11:00, kon­čí­me o 14:00
vstup­né od free, regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

nevie­me to určiť
opa­ko­va­teľ­ná hra
pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní
súťa­ži­vý (staň­te sa naj­lep­ším z najlepších)
hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov 30

Čo hráč potrebuje

posta­vy vytvá­ra­me my
kos­tým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
pri­nes­te si vlast­né jedlo
V Jame 3, Trnava

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.