Game of Kings (BA)

Pridal(a)
Erken
EH GAMES

Kedy
28. 2. 2015
začí­na­me o 10:00, kon­čí­me o 18:00

Kde
Nobelova 32, Bratislava

Čo

  • larpová hra

Píše sa rok 1095. Je to už sko­ro 30 rokov od poráž­ky vikin­gov v bit­ke pri Stamford Bridge, po kto­rej sa na brit­ských ostro­voch už neuká­za­li. Teraz sa však ich lode opäť pla­via cez Severné more sme­rom na západ. Kráľovstvá Anglicka, Škótska, Walesu a Írska už mobi­li­zu­jú svo­je armá­dy aby odra­zi­li invá­ziu.. ale­bo.. aby využi­li situ­áciu vo svoj prospech“

Larp z pro­stre­dia stre­do­ve­kej Británie je kom­bi­ná­ci­ou lar­pu a sto­lov­ky, kde hrá­či budú musieť čeliť intri­gám na krá­ľov­ských dvo­roch a záro­veň roz­ho­do­vať o osu­de svoj­ho kráľovstva.

Pre 18 hráčov.

V Bratislave.

Čas: od 10.00

Trvanie: 7–8 hodin

Vstupné: 10e

Miesto

Bratislava

Nobelova 32, Bratislava

Keby dačo, volaj­te na 0944 113 165

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Vstupné je 10e, sta­čí na akcii 🙂
Registračná strán­ka

Organizátor

EH games

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Nobelova 32, Bratislava
Dostupnosť autom auto môže zostať na her­nom území
Ako sa k nám dostanete ŽST Vinohrady: elek­trič­ky 3, 5 a 7; auto­bu­sy 59 a 75
Súkromie na mieste na úze­mie majú prí­stup iba hráči

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.