Preskočiť na obsah

Festival SlavCon

25. 4. 2014 - 27. 4. 2014 začí­na­me o 15:00, kon­čí­me o 15:00
  • festival

Kde?

IUVENTA – Slovenský inšti­tút mlá­de­že, Karloveská 64, Bratislava.

Kedy?

25. – 27. aprí­la 2014 – v pia­tok popo­lud­ní otvá­ra­me brá­ny festivalu.

Čo?

Trojdňový fes­ti­val, na kto­rom sa môžeš zúčast­niť pred­ná­šok, dis­ku­sií, works­ho­pov a hier z oblas­ti his­tó­rie, myto­ló­gie, fan­ta­sy, sci-fi a hier. Alebo sa len pre­chá­dzať po pries­to­roch, pozrieť stán­ky, dať si čajík, zapo­jiť sa do súťa­že, zahrať si sto­lo­vé hry či pozrieť si sprie­vod­ný program.

Prečo?

Jedinečná prí­le­ži­tosť stret­núť nových ľudí, roz­ší­riť si obzo­ry a pre­žiť prí­jem­ný víkend plný neoby­čaj­né­ho programu.

Budú aj larpy?

Budú! Bližšie info v prog­ra­me

Miesto

Bratislava

Všetky potreb­né infor­má­cie o tom, ako sa dostať na fes­ti­val náj­de­te na slav​con​.sk/​a​k​o​-​s​a​-​d​o​s​t​a​t​-​n​a​-​s​l​a​v​con

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Lucka / Kath-Lin

Bratislava, Bratislava

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.