Preskočiť na obsah

Festival Fantazie

  • larpová hra
28. 6. 2013 - 7. 7. 2013 začí­na­me o 16:00, kon­čí­me o 16:00

Léto je ješ­tě v nedoh­led­nu, ale co je pří­jem­něj­ší­ho, než si v úno­ro­vém sych­ra­vém poča­sí začít plá­no­vat práz­dni­ny nebo dovolenou?

Jestliže už sní­te s kalen­dá­řem nebo nad zájez­do­vý­mi kata­lo­gy, neza­po­meň­te, že prv­ní čer­ven­co­vý týden patří

kte­rý se letos koná již po osmnácté.
Od 28. červ­na do 7. čer­ven­ce 2013 se na vás těší­me v Chotěboři.
Zajímavé mož­nos­ti spo­lu­prá­ce na orga­ni­zo­vá­ní fes­ti­va­lu nalez­ne­te na:

Miesto

Festival fan­tá­zie
Festival fan­tá­zie

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Entony

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Festival fan­tá­zie
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.