Preskočiť na obsah

Excalibur V.

  • larpová hra
20. 5. 2006 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00

Klub Dol Amorth se sna­žím navá­zat na čty­ři úspěš­né roč­ní­ky této hry, kte­rou pořá­dal turis­tic­ký oddíl Trojka. Změnou opro­ti jiným roč­ní­kům je jiná cílo­vá kate­go­rie hrá­čů, pro­to­že se hra ote­vře­la zej­mé­na pro veřej­nost z řad vyzna­va­čů LARPů a dře­vá­ren a s tím spo­je­né změny pra­vi­del a děje bit­vy. Po pře­deš­lých orga­ni­zá­to­rech pokra­ču­je­me v tra­di­ci hry na hra­du Lukov , opět máme zaří­ze­ný auto­bus ze Vsetína a zpět. V bit­vě se Artušovým Rytířům kula­té­ho sto­lu posta­ví armá­dy odboj­ných baro­nů- Černí rytí­ři. Nebezpečím pro obě sou­pe­ří­cí stra­ny se sta­nou, jak bar­bar­bar­ské nájez­dy Sassů, tak i Lesních zboj­ní­ků číha­jí­cích na les­ních ces­tách. Víte, již ke kte­ré ze stran se při­dá­te? Neváhejte a regis­truj­te se on-line na našich strán­kách a zís­kej­te pro své vlád­ce pokla­dy, či dokon­ce báj­ný meč Excalibur!

Miesto

Lukov, hrad
- hrad Lukov, obec Lukov, kraj Zlínský, CZ.
- máme objed­na­ný auto­bus ze Vsetína, tak­že není prob­lém při­jet o den dřív, tj. v pátek, a přes­pat v naší klu­bov­ně, kte­rá poj­me 50 lidí a má soc. zaří­ze­ní i vařič, poté může­te opět přes­pat a domů jet v neděli (Minulé roč­ní­ky to tak­to uděla­li naši zná­mí z jed­no­ho skaut­ské­ho oddí­lu z Bratislavy.)

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Lukov, hrad
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.