Preskočiť na obsah

Errónis

21. 7. 2006 - 24. 7. 2006 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Erronis (Putnici) je fan­ta­sy larp s kom­plex­ny­mi a osved­ce­ny­mi pra­vid­la­mi spo­lie­ha­ju­ci sa hlav­ne na dob­re fun­gu­ju­ci svet tvo­re­ny samos­tat­ny­mi hrac­mi ako aj mnozs­tvom npc. Hraci budu mat na vyber z kla­sic­kych povo­la­ni a nie­kol­kych ras. Kazde povo­la­nie ako aj rasa bude mat urci­te vyho­dy aj nevy­ho­dy a budu kla­de­ne pozia­dav­ky na dob­re zahra­nie svo­jej posta­vy, co by malo v konec­nom dosled­ku viest aj k lep­sie­mu zazit­ku z hry…
Avsak nespo­lie­ha­me len na pred­sta­vi­vost hra­cov a pre­to bude uze­mie dopre­du pri­pra­vo­va­ne orga­ni­zac­nym tymom (dob­ro­vol­nik­mi:)) vznik­ne her­ne mes­to kto­re nebu­de sucas­tou sta­no­ve­ho tabo­ra …mnozs­tvo her­nych loka­cii, pev­nost, veze a tak podob­ne. Takisto bude aj moz­nost tvo­re­nia si vlast­nych her­nych tabo­rov dru­zin­ka­mi dob­ro­dru­hov ale­bo sku­pin­kam hra­cov( gob­li­ni, trpaz­li­cia kolo­nia…) a cel­ko­vo zive­ho zasa­ho­va­nia hra­cov do pro­stre­dia. Hraci mozu hrat posta­vy obme­dze­ne len ich pred­sta­vi­vos­tou a usud­kom (krc­mar, zol­dier, bor­del­ma­ma…) ale­bo schop­nos­ta­mi( obchod­nik, vod­ca kara­va­ny,…) pre ostat­nych hra­cov budu k dis­po­zi­cii ques­ty, moz­nost naru­ko­vat do arma­dy ale­bo sa nechat naji­mat ale­bo pros­te ist a zis­ka­vat sku­se­nos­ti zabi­ja­nim npc pri­ser (orks­ka tlu­pa, ban­di­ti…) pri­com aj kto­ry­kol­vek hrac ale­bo sku­pin­ka hra­cov sa moze stat takou­to npc posta­vou po doho­de s orga­mi (ak chce­te hrat sku­pin­ku trol­lov nech sa paci). Ziadna z postav toh­to sve­ta nebu­de smies­ne sil­na nesmr­tel­na pop­ri­pa­de s neko­nec­nom many a kuziel ale bude spa­dat do sys­te­mu pre­pra­cov­ca­ne­ho leve­lo­va­nia a teda aj poc­tu expov, cize ak je neja­ky ork sil­ny je to pre­to ze ma viac ( nie neko­nec­no) zivo­tov sil­nej­si utok a pod a nie tym ze moze robit to co uva­zi za vhod­ne a takis­to to vac­si­nou bude aj lep­si bojo­vik-ser­miar.
Takisto sa moze­te tesit aj na vac­sie bit­ky, oblie­ha­nia , oblie­ha­cie stro­je, prak­tic­ky sys­tem kuz­le­nia a kom­plex­ny avsak pre­hlad­ny sys­tem schop­nos­ti.
Ako orga­ni­zac­ny tym sa vynas­na­zi­me vytvo­rit co naj­lep­sie pred­po­kla­dy aby sa vset­ci hra­ci dob­re zaba­vi­li a to ako ti co su sami schop­ni hru obo­ha­tit a vyhrat sa so svo­jou posta­vou ako aj ostat­ni spo­lie­ha­ju­ci na ques­ty a boj bez kto­rych by to tiez nebo­lo ono. Preto chys­ta­me uz dlh­si cas mnozs­tvo spes­tre­ni hry z kto­rych spo­me­niem snad len nepo­vin­nu noc­nu hru…stavbu pevnosti…turnaje a podob­ne.
Vacsina orga­ni­zac­ne­ho “sta­bu“ odcha­dza na mies­to dva tyzd­ne vopred aby samot­nu akciu dob­re pri­pra­vi­la a nic nene­cha­la na naho­de…
Preto dufa­me v co naj­hoj­nej­siu ucast, dob­re kos­ty­mi, nala­du a hlav­ne chut zahrat si nie­co moz­no nie revo­luc­ne dosled­ne pri­pra­vo­va­ne…
Radi prij­me­me ake­kol­vek rady a napa­dy na nasej mai­lo­vej adrese…pravidla pri­beh a pod­rob­nos­ti by mali byt na stran­ke do kon­ca februara…

Viac info na forach:
http://​slad​.annun​.sk/​f​o​r​u​m​/​v​i​e​w​t​o​p​i​c​.​p​h​p​?​t​=​304
ale­bo na nasom webe.

Miesto

Krivoklát
Pri obci Krivoklat.

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Errónis

21. 7. 2006 - 24. 7. 2006 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Map Unavailable
Krivoklát, Krivoklát

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.