Preskočiť na obsah

Elthilion

29. 10. 2011 začí­na­me o 09:00, kon­čí­me o 09:00
  • larpová hra

Mesto Elthilion Mesto Eltilion je pros­pe­ru­jú­ce mes­to. Karavány pri­chá­dza­jú a odchá­dza­jú. Avšak nikdy nič nie je stá­le. Zo seve­ru pri­chá­dza zima a s ňou sa, cez sever­né hra­ni­ce krá­ľov­stva Dargas, šinú sever­ské kme­ne, kto­ré si pri­chá­dza­jú po svo­ju kaž­do­roč­nú výpla­tu. Korisť z rabo­va­nia však ten­to rok nedos­ta­nú len tak ľah­ko. Radovan pre­sved­čil svoj­ho otca Vojvodu Eltilionského aby sa koneč­ne posta­vil na odpor. Kráľ pri­sľú­bil vojen­skú pomoc, no nie­čo na tom smr­dí. Nuž Radovan odchá­dza ku krá­ľov­ské­mu voj­sku aby dohlia­dol na dodr­ža­nie sľu­bu. Eltilion sfor­mo­va­lo armá­du zo, žold­nie­rov, sed­lia­kov a rytier­stva. Eltilion volá do zbra­ne aj teba…
Registrácia

Miesto

Bratislava – mest­ská časť Karlova Ves
Lúka nad Dlhými diel­mi (Aspoň dúfame)

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Elthilion

29. 10. 2011 začí­na­me o 09:00, kon­čí­me o 09:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Bratislava – mest­ská časť Karlova Ves, Bratislava – mest­ská časť Karlova Ves

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.