Preskočiť na obsah

Elthilion

  • larpová hra
21. 4. 2012 začí­na­me o 09:00, kon­čí­me o 17:00

Mesto Elthilion Mesto Eltilion je pros­pe­ru­jú­ce mes­to. Karavány pri­chá­dza­jú a odchá­dza­jú. Avšak nikdy nič nie je stá­le. Prichádza jar a s ňou sa, cez sever­né hra­ni­ce krá­ľov­stva Dargas, šinú sever­ské kme­ne, kto­ré si pri­chá­dza­jú po svo­ju kaž­do­roč­nú výpla­tu. Korisť z rabo­va­nia však ten­to rok nedos­ta­nú len tak ľah­ko. Radovan pre­sved­čil svoj­ho otca Vojvodu Eltilionského aby sa koneč­ne posta­vil na odpor. Kráľ pri­sľú­bil vojen­skú pomoc, no nie­čo na tom smr­dí. Nuž Radovan odchá­dza ku krá­ľov­ské­mu voj­sku aby dohlia­dol na dodr­ža­nie sľu­bu. Eltilion sfor­mo­va­lo armá­du zo, žold­nie­rov, sed­lia­kov a rytier­stva. Eltilion volá do zbra­ne aj teba…

Miesto

Bratislava – mest­ská časť Karlova Ves
Bratislava – mest­ská časť Karlova Ves 

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Ardaran

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Bratislava – mest­ská časť Karlova Ves
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.