Preskočiť na obsah

DZŠ – Test

2. 2. 2008 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Na zná­mosť sa všet­kým dáva táto krás­ne krás­na správa 

V sobo­tu, dňa 2.2. 2008 sa usku­toč­ní na Girbeši test pra­vi­diel bojov­ky Dobrí, zlí a ška­re­dí. Pôjde o jed­no­dňo­vú akciu s cie­ľom tro­chu sa vybláz­niť v lese a zabo­jo­vať si Netreba sa regis­tro­vať dor­pe­du, hlav­né je, aby ste nám neja­ko dali vedieť, ze prí­de­te, nech máme aspoň aký taký pre­hľad koľ­ko ľudí prí­de.… Do jed­not­li­vých strán sa už roz­de­lí­me tam… Je to len na „nečis­to“…
Na ostro to bude až 1.3., tak­že je jed­no v akej stra­ne bude­te, hlav­ne, že to otes­tu­je­me a tro­chu sa odreagujeme…

Ak bude­te mať neja­ké otáz­ky, tak ich môže­te adre­so­vať pria­mo MNE na mej­le: Fedo1@pobox.sk . Alebo sa pýtaj­te rov­no tu, na SLAD‑e, ale­bo cez icq… Ako chcete.… 

Takže sa na vás všet­kých teším a dúfam, že nás tam bude čo najviac…;)

Miesto

Girbeš, Košice
Hraje na Girbeši (na KVP-čku). Stretávka je pri kláš­to­re, čo je koneč­ná zástav­ka tro­lej­bu­sov 71, 72, auto­bu­sov 36, 19, atď… Príďte o 10:00, bude­me vás tam čakať..

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

DZŠ – Test

2. 2. 2008 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Map Unavailable
Girbeš, Košice, Girbeš, Košice

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.