Preskočiť na obsah

Drakkar

22. 8. 2014 - 24. 8. 2014 začí­na­me o 12:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

LARP – bojovka

Miesto kona­nia akcie : ryb­ník Dobrá Niva

Dátum : 22.8.2014 – 24.8.2014

Príchod : pia­tok 12:00 – 18:00

Odchod : nede­ľa 12:00

Organizačný popla­tok : 2€

Príbeh : Neďaleko malé­ho Slovanského tábo­ra na Dobronivskom ryb­ní­ku sa vylo­di­la a utá­bo­ri­la sku­pi­na Vikingov. Kroky oboch sku­pín sa zatiaľ v mie­ry, i keď z nepria­teľ­skou atmo­sfé­rou stret­li na neďa­le­kom pút­nic­kom mies­te v dubo­vom háji­ku , kde sa roz­hod­ne o ďal­šom blíz­kom osu­de oboch náro­dov. Navyše bol v blíz­kom oko­lí zahliad­nu­tý vlko­lak a so seve­ran­mi pri­šiel do blíz­kych lesov i troll. Jedná sa o divo­ké noč­né bytos­ti , kto­ré je azda mož­né domes­ti­ko­vať a zís­kať tak na svo­ju stra­nu ako uži­toč­nú pomoc pri mož­nom kon­flik­te. Na oba náro­dy tak čaká neis­tá a iste výboj­ná blíz­ka budúcnosť.

Miesto

Dobrá Niva

Rybník Dobrá Niva. Čas a pres­né mies­ta stret­nu­tí budú defi­no­va­né v blíz­kom čase na našich fb stránkach…

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračný pola­tok : 2€
Registračná strán­ka

Organizátor

Nihil

Drakkar

22. 8. 2014 - 24. 8. 2014 začí­na­me o 12:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Map Unavailable
Dobrá Niva, Dobrá Niva

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.