Dracon: Cordobské soirée

Pridal(a)
admin

Kedy
22. 6. 2007
začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00

Kde
Skautská klu­bov­ňa, Staré mesto

Čo

  • larpová hra

Čaute všet­ci !
22. júna pri­chá­dza nový Dracon, s prí­vlas­tkom Cordobské soirée, zážit­ko­vá akcia pre všet­kých s chu­ťou zno­va si zaro­lep­la­y­o­vať v str­hu­jú­com poku­se o záchra­nu zbyt­kov rod­ných Society mes­ta Cordoby. Španielsko…krásna to kra­ji­na. Osud mes­ta Cordoba leží len vo vašich rukách!
S pozdra­vom orgs­ký team v zlo­že­ní Sir Lindon, Nathan, Vojtko, Volsung, Walker, Aramis. 

Urban LARP Dracon: Cordobské soirée, je rie­še­ný pre­važ­ne v inte­ri­é­roch jedi­nej budovy(skautská klu­bov­ňa na Krížnej(exSabbatí haven))(zraz o 18:00(-30 pre naj­väč­ších one­sko­ren­cov) pred Blumentálom, pred­po­kla­da­ný koniec 10–11 hod). Jedná sa o hru zame­ra­nú na poz­dvi­hnu­tie rolep­la­y­o­vých a poli­tic­kých abi­lít hrá­ča, a takis­to bude klásť dôraz na indi­vi­du­ál­ny prí­stup hrá­ča k svo­jej posta­ve. Silne atmosférické…

Miesto

Skautská klu­bov­ňa, Staré mes­to
Skautská klu­bov­ňa ‑Staré mesto-Krížna

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Skautská klu­bov­ňa, Staré mesto
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.