Dozvuky DBF

Pridal(a)
admin

Kedy
22. 9. 2012
začí­na­me o 15:00, kon­čí­me o 15:00

Kde
Košice – mest­ská časť Západ

Čo

  • larpová hra

voľ­ná ope­kač­ka a druž­ný roz­ho­vor po dozne­ní doj­mov z toh­to­roč­né­ho DobroFanth‑u

Prineste si sla­nin­ku, špe­ká­či­ky, cibu­ľu, chlieb, piti­vo a dob­rú náladu 🙂

Kto si chce zašer­mo­vať, ale­bo sa zúčast­niť na večer­nom Svitaní, môže sa aj vyzb­ro­jiť a vykostímovať 🙂

v prí­pa­de nepriaz­ni­vé­ho poča­sia sa pre­su­nie­me do neja­ké­ho pod­ni­ku … uva­žo­val som o Bowling Spot‑e na Lokomotíve 🙂

Miesto

Košice – mest­ská časť Západ
Horný ban­kov, lúka.

Odchody auto­bu­su č. 14 zo zastav­ky mier, smer hor­ný ban­kov: 12:57, 13:27, 13:57, 14:57

 

 

 

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Stelmi

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Košice – mest­ská časť Západ
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.