Preskočiť na obsah

Dobývání Helmova žlebu 2007

24. 8. 2007 - 26. 8. 2007 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

TŘETÍ ROČNÍK JEDINEČNÉ AKCEREÁLNOU HRADBOU!!!

DOBÝVÁNÍ HELMOVA ŽLEBU 2007“!!!!

Místo: Rozkoš u Znojma (od auto­bu­so­vé zastáv­ky bude ces­ta zna­če­na fáborkami)!

Armády želez­né­ho pasu! Pochodujte na Helmův žleb..!!! Splňte roz­kaz své­ho pána! Zničte vše­chen Rohanský lid! Dnes ať přij­de ten den, kdy skon­čí jejich nad­vlá­da. Ať celou zem navž­dy pohl­tí tem­no­ta. NASYŤTE SE LIDSKÝM MASEM!!!!

Hordy krve­lač­ných skře­tů spoj­te své síly a začněte ple­nit rohan­ské ves­ni­ce! Dnes jste svo­bod­ní! Naplňte své duše smrtí!Ať po vašich zbra­ních opět sté­ká čerstvá krev.!

Král Theodén vyzí­vá své věr­né: „Braňte svo­ji zemi! Chraňte svůj lid! Ať se země zbar­ví jejich krví! Ať jejich tem­né duše navž­dy pohl­tí samot­né pek­lo! Vyražte do pole pro­ti nepří­te­li!
ZA SMRTÍSLÁVOU!!!“!

Do lesů Lorienu při­chá­zí nalé­ha­vá žádost o pomoc… Vydejte se Elfové na pomoc Rohanským! Vydejte se dodr­žet dáv­ný SPOJENECKÝ SLIB. Nyní po mno­ha letech bude­te opět bojo­vat po boku lidí…!

.….… Jedná se o oje­di­nělou akci, kde máte mož­nost dobý­vat REÁLNOU HRADBU (kte­rá poj­me zhru­ba 100 lidí v brá­ně, na hrad­bách a věžích) s využi­tím všech dobý­va­cích pros­třed­ků (kata­pul­ty, žebří­ky, kame­ny, vrou­cí olej, bera­nid­lo,…). Krajina je vel­mi vhod­ná pro bit­vy v teré­nu (lou­ky, lesy, skal­ky, řeka Jevišovka, pole,…), kte­rých bude dosta­tek. V bit­vách půj­de pře­dev­ším o stra­te­gii a vojen­skou tak­ti­ku, o trap­né řadov­ky. Vyskytují se zde 4 náro­dy (Rohanští, Elfové z Lothlórienu, Železný pas, Kmeny skře­tů a vrr­ků z Mlžných hor). Na své si příj­de kaž­dý. Jak lidé s meči, kopím či seke­ra­ma, tak i lučišt­ní­ci, neb budou i reál­né bit­vy (jeden zásah a deš pod kyt­ky). Bude i Aréna o něja­kou tu cenu, skřet­bal, hudeb­ní vystou­pe­ní (když se něk­do odhod­lá), tan­ce kolem ohňů, mož­ná i ohni­vá show.!

Doprava na mís­to je cel­kem obstoj­ná, ale jsme schop­ni zajis­tit auto­bu­so­vou dopra­vu (k tomu však ale potře­bu­jem pře­dem přihlášky…přesný počet lidí, v kolik při­je­de­te na nád­ra­ží ve Znojmě…). Vstupné bude cca 100,- Kč (v ceně bude zahr­nu­to něja­ké to piv­ko), občerstve­ní také bude (15,- Kč za piv­ko). Srdečně Vás všech­ny zve­me a budem rádi, když při­va­lí­te, pro­to­že to bude stát urči­tě za to.!

Počet účast­ní­ků je cca. 150–250. Ale vy, co bude­te navíc, nezou­fej­te. Pište mi na e‑mail nebo na BaatoRské fórum. A v průběhu vyrov­ná­vá­ní sil vás při­řa­dí­me k něja­ké stra­ně. Budeme příh­lí­žet na vámi pre­fe­ro­va­nou stra­nu. Registrace bude pro­bí­hat na:!

http://​kalen​dar​.dre​var​ny​.cz“

Jménem BaatoRu a všech organizátorů:!

Těšíme se na všec­ny přís­luš­ní­ky všech ras a všech pohlaví.::D

PS: Akce je urče­na pro star­ší pat­nác­ti let. Ti, jimž ješ­tě neby­lo 18, musí mít potvr­ze­ní od rodi­čů… Tak jako všu­de jinde.

Miesto

Rozkoš
Vesnice Rozkoš asi 20 km od znoj­ma. Doprava je obstoj­ná, ale jsme schop­ni zaří­dit i spe­ciál­ní Bus. Od zastáv­ky v Rozkoši už bude ces­ta zna­če­na fábor­ka­mi. Pochod na mís­to je cca 1,5km. Dá se tam dostat i autem. Parkoviště je po ces­tě a bude vyzna­če­no cedul­kou „Parkoviště“. Nikde jin­de nepar­kuj­te! Dostanete se tam taky po fáborkách:-)

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Dobývání Helmova žlebu 2007

24. 8. 2007 - 26. 8. 2007 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Map Unavailable
Rozkoš, Rozkoš

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.