DobroFantH

Pridal(a)
admin

Kedy
21. 7. 2014 - 27. 7. 2014
začí­na­me o 10:00, kon­čí­me o 00:00

Kde
Krásnohorská Dlhá Lúka

Čo

  • larpová hra

Dozrel čas a nasta­la chvíľa !

Miestni, dob­ro­dru­ho­via ale aj bytos­ti tem­na sa zhro­maž­ďu­jú, aby ako kaž­dé leto, 

aj v roku 2014, zabo­jo­va­li za svo­je mies­to v úžas­nom sve­te LARPu.

Čaká Vás DBF ’14 !

Nie až tak „voľ­né“ pokra­čo­va­nie prí­be­hov z údo­lia dvoch dra­kov z roč­ní­ka 2012. 

Tí čo „pre­ži­li“ môžu pokra­čo­vať a dúfaj­me, že sa obja­via aj nové tvá­re v civi­li­zá­ci­ou zabud­nu­tom mes­teč­ku Harkun.

Ako obvyk­le Vás čaká prí­jem­né kem­po­va­nie a veľa sprie­vod­ných akcií.

Tešíme sa na Vás !

Tentokrát pod tak­tov­kou skú­se­né­ho Zsolka, Jara a Cerebra

Miesto

Krásnohorská Dlhá Lúka
Krásnohorská Dlhá Lúka

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Ekin

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Krásnohorská Dlhá Lúka
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.