Preskočiť na obsah

Dobrí, Zlí a Škaredí – Zverokruh

  • larpová hra
15. 9. 2006 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00

Sto rokov po tom, čo bol Sám Diabol spo­je­ný­mi voj­ska­mi zvr­hnu­tý späť do pekiel, sa začí­na vytvá­rať nová hroz­ba. Ďaleko na výcho­de bol náj­de­ný báj­ny Chrám Zverokruhu, kto­rý oplý­va roz­práv­ko­vým bohat­stvom pras­ta­rých rás a sústre­ďu­je v sebe moc pra­dáv­nych krá­ľov džun­gle…
Preto sa Biely Šakal, Sám Diabol a Vojvoda Fragorth, kto­rý medzi časom zís­kal nesmr­teľ­nú silu roz­hod­li, že vytiah­nu so svo­ji­mi armá­da­mi a chrá­mu sa zmoc­nia…
Ok, tak­že teraz neher­ne: Pravidlá sme pozme­ni­li tak, aby nevzni­ka­li veľ­ké prie­pas­ti medzi posta­va­mi, expo­va­nie sme pone­cha­li, ale už nie­je také výraz­né, ani také rých­le a je tam hlav­ne pre­to, aby sa vytvo­ril tzv. vra­žed­ný kolo­toč 😉
Každá posta­va môže zís­kať naj­viac 5 xp. Životy sú prak­tic­ky fix­né a obra­na bola zru­še­ná.
Každá stra­na má teraz 4 odliš­né cha­rak­te­ry. Odporúčame čo naj­rých­lej­šiu regis­trá­ciu, aby vám nie­kto „nevy­fú­kol“ ten „váš“…;)

Miesto

Lingov
Hrá sa na pôvod­nej loká­cii. Stretávka je na Lingove (Sídlisko Dargovských Hrdinov) o 8:30, kde vás budú čakať orgo­via.
Ak by sa nie­kto náho­dou opoz­dil, nech volá jed­nu z tých­to horú­cich liniek: Vojvoda Fragorth: 0905601955, Klepsus: 0915167719, Sám Diabol: 0907155212

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Lingov
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.