Preskočiť na obsah

Dobrí, Zlí a Škaredí – Zverokruh

15. 9. 2006 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Sto rokov po tom, čo bol Sám Diabol spo­je­ný­mi voj­ska­mi zvr­hnu­tý späť do pekiel, sa začí­na vytvá­rať nová hroz­ba. Ďaleko na výcho­de bol náj­de­ný báj­ny Chrám Zverokruhu, kto­rý oplý­va roz­práv­ko­vým bohat­stvom pras­ta­rých rás a sústre­ďu­je v sebe moc pra­dáv­nych krá­ľov džun­gle…
Preto sa Biely Šakal, Sám Diabol a Vojvoda Fragorth, kto­rý medzi časom zís­kal nesmr­teľ­nú silu roz­hod­li, že vytiah­nu so svo­ji­mi armá­da­mi a chrá­mu sa zmoc­nia…
Ok, tak­že teraz neher­ne: Pravidlá sme pozme­ni­li tak, aby nevzni­ka­li veľ­ké prie­pas­ti medzi posta­va­mi, expo­va­nie sme pone­cha­li, ale už nie­je také výraz­né, ani také rých­le a je tam hlav­ne pre­to, aby sa vytvo­ril tzv. vra­žed­ný kolo­toč 😉
Každá posta­va môže zís­kať naj­viac 5 xp. Životy sú prak­tic­ky fix­né a obra­na bola zru­še­ná.
Každá stra­na má teraz 4 odliš­né cha­rak­te­ry. Odporúčame čo naj­rých­lej­šiu regis­trá­ciu, aby vám nie­kto „nevy­fú­kol“ ten „váš“…;)

Miesto

Lingov
Hrá sa na pôvod­nej loká­cii. Stretávka je na Lingove (Sídlisko Dargovských Hrdinov) o 8:30, kde vás budú čakať orgo­via.
Ak by sa nie­kto náho­dou opoz­dil, nech volá jed­nu z tých­to horú­cich liniek: Vojvoda Fragorth: 0905601955, Klepsus: 0915167719, Sám Diabol: 0907155212

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Dobrí, Zlí a Škaredí – Zverokruh

15. 9. 2006 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Map Unavailable
Lingov, Lingov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.