Preskočiť na obsah

Dedičstvo

11. 6. 2010 - 13. 6. 2010 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Konan sa zo sta­chu pred množ­stvom svo­jich dedi­čov odo­bral do bez­peč­nej a zapad­nu­tej pohra­nič­nej osa­dy, kde v poko­ji umrel, zabud­nu­tý pred šírim sve­tom a naj­mä pred potom­stvom. Prešlo mno­ho rokov pokiaľ­sa chý­ri o jeho úkry­te dosta­li do sve­ta, táto sprá­va však vyvo­la­la obrov­ský roz­ruch, a teraz kaž­dý dob­ro­druch a pod­vod­ník ute­ká do osa­dy Hole aby si zais­til aspoň kúsok s báj­ne­ho dedičstva.

Hráči môžu pri­chá­dzať už v pia­tok ale ofi­ciál­ne hra začne až v sobo­tu o 11:00 ráno a bude trvať až do nede­le poobe­dia hra bude pre­bie­hať aj v noci tak­že bude sa hrať v pod­sta­te nepretr­ži­te od začiat­ku hry​.Na hre sa bude hrať šatrch.
Hráči si vytvá­ra­jú posta­vy sami kto­ré nám násled­ne pošlu naj­ne­skôr do 7.6.2010 čiže do pondelka.Pri tvor­be posta­vy vám nechá­va­me voľ­nu ruku.Postavy nám zašli­te na: borsukkonan@gmail.com
Ešte bliž­šie pod­rob­nos­ti na fórach sladu.

Miesto

Poráč
Malebná hor­ská dedi­na Poráč asi 20 km od Spišskej Novej Vsi
Spoje zo Spišskej Novej Vsi z auto­bu­so­vej sta­ni­ce z čís­la 6 :
pia­tok: 16:10 , 17:40 , 19:20
sobo­ta: 7:00 , 9:05

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Dedičstvo

11. 6. 2010 - 13. 6. 2010 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Map Unavailable
Poráč, Poráč

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.