Preskočiť na obsah

CTF

  • larpová hra
15. 7. 2006 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00

MEČE RODA vyhla­su­jú a dáva­jú tým­to na zná­mosť do obce lar­pov­skej stre­do­ve­ku šer­miar­sku akciu (dre­vár­ku) o titul Majstra zbra­ne a boja.
Táto akcia bude sviž­ná, rých­la, plná akci­ou nabi­tá „mlá­tič­ka“ zo stup­ňu­jú­cim sa tem­pom. Vopred upo­zor­ňu­je­me všet­kých toto nie­je larp, úto­ky a boje budú čo naj­re­a­lis­tic­kej­šie a tak si ak máte zober­te zbro­je a odol­nosť :). Boj štý­lu „cap­tu­re the flag“ bude hod­no­te­ný a bude odme­ne­ná víťaz­ná armá­da a naj­lep­šie­ho z naj­lep­ších čaká okrem titu­lu špe­ciál­na odme­na…
Podmienky sú jed­no­du­ché: Každý hráč si môže a mal by si zobrať (ver­te mi holý­mi ruka­mi to ide dosť ťaž­ko) akú­koľ­vek zbraň(meč, seke­ru, luk), zbro­je a 20sk vstup­né.
Nebojte sa, hrá­čov od začiat­ku do kon­ca čaka plný den akcie, zába­vy a urči­te nie nudy, tak nevá­haj­te a príď­te. Prípadné otáz­ky či pri­po­mien­ky kon­tak­tuj­te MEČE RODA. Veľmi sa na vás tešíme!

Miesto

Rudina
Od Kysuckého Nového Mesta sa nachá­dza dedin­ka Rudina vzdia­le­ná 3km kde sa blíz­ko (20min ces­ty) nachá­dza loká­cia kona­nej akcie. Orgovia budú čakať už na Žilinskej sta­ni­ci odkiaľ poj­dú spo­lu na loká­ciu. Čakáme vás od 8:00 do 11:30 v deň konania.

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Rudina
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.