Preskočiť na obsah

CTF

15. 7. 2006 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

MEČE RODA vyhla­su­jú a dáva­jú tým­to na zná­mosť do obce lar­pov­skej stre­do­ve­ku šer­miar­sku akciu (dre­vár­ku) o titul Majstra zbra­ne a boja.
Táto akcia bude sviž­ná, rých­la, plná akci­ou nabi­tá „mlá­tič­ka“ zo stup­ňu­jú­cim sa tem­pom. Vopred upo­zor­ňu­je­me všet­kých toto nie­je larp, úto­ky a boje budú čo naj­re­a­lis­tic­kej­šie a tak si ak máte zober­te zbro­je a odol­nosť :). Boj štý­lu „cap­tu­re the flag“ bude hod­no­te­ný a bude odme­ne­ná víťaz­ná armá­da a naj­lep­šie­ho z naj­lep­ších čaká okrem titu­lu špe­ciál­na odme­na…
Podmienky sú jed­no­du­ché: Každý hráč si môže a mal by si zobrať (ver­te mi holý­mi ruka­mi to ide dosť ťaž­ko) akú­koľ­vek zbraň(meč, seke­ru, luk), zbro­je a 20sk vstup­né.
Nebojte sa, hrá­čov od začiat­ku do kon­ca čaka plný den akcie, zába­vy a urči­te nie nudy, tak nevá­haj­te a príď­te. Prípadné otáz­ky či pri­po­mien­ky kon­tak­tuj­te MEČE RODA. Veľmi sa na vás tešíme!

Miesto

Rudina
Od Kysuckého Nového Mesta sa nachá­dza dedin­ka Rudina vzdia­le­ná 3km kde sa blíz­ko (20min ces­ty) nachá­dza loká­cia kona­nej akcie. Orgovia budú čakať už na Žilinskej sta­ni­ci odkiaľ poj­dú spo­lu na loká­ciu. Čakáme vás od 8:00 do 11:30 v deň konania.

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

CTF

15. 7. 2006 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Map Unavailable
Rudina, Rudina

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.