Preskočiť na obsah

Camelot IV.

26. 10. 2007 - 28. 10. 2007 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Británie je roz­děle­ná, nejed­not­ná. Rozpory mezi šlech­ti­ci ved­ly ke smr­ti Uthera Pentdragona, kte­rý si náro­ko­val trůn. Staří šlech­ti­ci se stáh­li do ústra­ní a vel­ké vál­ky utich­ly. Boje se roz­štěpi­ly do men­ších roz­mí­šek mezi sou­se­dy. Stará vel­ká bitev­ní pole byla zapo­me­nu­ta. Země chát­rá a strádá.

Pobřeží oku­pu­jí saš­tí nájez­dní­ci. Po Británii se tou­la­jí báj­né bytos­ti. Jen málo­kdo z ven­ko­va­nů nepři­šel k něja­ké újmě od ško­do­li­bých elfů a víl…

Proroctví, kte­ré prý vyslo­vil čaro­děj Merlin, však dává lidem naději. Šíří se po celém ostro­vě a při­ná­ší mír do zbí­da­če­ných duší. To pro­roc­tví pra­ví, že vzej­de nový vlád­ce z Utherovi krve. Král moc­ný i dob­ro­ti­vý, kte­rý zave­de nové pořád­ky a ochrá­ní, se svý­mi rytí­ři, zemi před zlovolí.

Uther však neza­ne­chal žád­né­ho dědi­ce své­ho stol­ce. Z jeho krve vzeš­lo mno­ho synů i dcer a jsou rozp­tý­le­ni po celé Británii. Mezi šlech­tou i mezi těmi nejp­rost­ší­mi. Mnohdy ani netu­ší, že jim v žilách kolu­je krá­lov­ská krev. Protože Uther ned­bal dob­rých mra­vů a bral si ženy, na kte­ré měl chuť – ať už to byla žena pří­te­le, nepří­te­le nebo nejs­prost­ší děvečka.

Jak tedy roz­poz­nat nové­ho krá­le? Vypráví se, že Nimue vyda­la Merlinovi Utherův meč – Excalibur. Čaroděj ho pak vsa­dil do kame­ne. Jedině pra­vý rytíř krá­lov­ské krve může meč z kame­ne vyj­mout – tak pros­tý i vzne­še­ný lid pozná, kdo je jejich pán a Utherův dědic!

Kdo ví, co je na všech těch legen­dách prav­dy. Kdo ví, jest­li báj­ní tvo­ro­vé nej­sou jen noč­ní­mi stra­šá­ky opil­ců a nájez­dní­ci pou­hou fan­ta­zií zchud­lých šlech­ti­ců. Jedno je ale jis­té. V roz­va­li­nách Utherova hra­du sto­jí, ve dne v noci, v bou­ři i žáru, tem­ná zele­ná posta­va. Rytíř. Rytíř kte­rý neumí­rá. Ten stře­ží meč v kame­ni, kte­rým jed­nou bude vlád­nout král Británie…

Miesto

Vráže u Písku
V tábo­řiš­ti a lesích neda­le­ko Vráže u Písku.

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Camelot IV.

26. 10. 2007 - 28. 10. 2007 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Map Unavailable
Vráže u Písku, Vráže u Písku

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.