Brahmin´s Shit! 08

Pridal(a)
admin

Kedy
8. 8. 2008 - 10. 8. 2008
začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00

Kde
Vojenská základ­ňa, Bratislava

Čo

  • larpová hra

Konecne sa kona PRVY rocnik(po beta tes­te) slo­ven­ske­ho fal­lout lar­pu… Legendárna a vyni­ka­jú­ca hra FALLOUT a jeho svet pre­ne­se­ný do lar­pu. Tento posta­po­ka­lyp­tic­ky, zde­ci­mo­va­ný a vyprah­li svet je plný mutan­tov, ghú­lov, bytos­ti podo­ba­jú­cich sa na ľudí a pomä­te­ných robo­tov. Celé je to obklo­pe­né zni­če­ný­mi mes­ta­mi, vyprah­lí­mi púš­ťa­mi po jad­ro­vej voj­ne v budúc­nos­ti. Kde začí­na­jú intri­gy, krá­de­že, vraž­dy a voj­ny o všet­ko nevy­hnut­né pre oby­čaj­ný život…
Do lar­pu bude zave­de­nych nie­kol­ko vel­mi dob­rych a ori­gi­nal­nych vylep­se­ny naroz­diel od typis­ke­ho slo­ven­ske­ho lar­pu. Do detai­lou nej­de­me, nechaj­te sa milo prek­va­pit…
Registracia sil­no vytana(neregistracia nevy­ho­dou), link: http://​fs2​.form​si​te​.com/​S​v​j​a​t​o​g​o​r​/​f​o​r​m​6​6​0​5​3​3​5​1​3​/​i​n​d​e​x​.​h​tml

Miesto

Vojenská základ­ňa, Bratislava
Opustena vojen­ska zaklad­na 50km od Bratislavy, fot­ky su na sla­dov­skom fore brahmina…

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Vojenská základ­ňa, Bratislava
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.