Preskočiť na obsah

Brahmin´s Shit! 08

8. 8. 2008 - 10. 8. 2008 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Konecne sa kona PRVY rocnik(po beta tes­te) slo­ven­ske­ho fal­lout lar­pu… Legendárna a vyni­ka­jú­ca hra FALLOUT a jeho svet pre­ne­se­ný do lar­pu. Tento posta­po­ka­lyp­tic­ky, zde­ci­mo­va­ný a vyprah­li svet je plný mutan­tov, ghú­lov, bytos­ti podo­ba­jú­cich sa na ľudí a pomä­te­ných robo­tov. Celé je to obklo­pe­né zni­če­ný­mi mes­ta­mi, vyprah­lí­mi púš­ťa­mi po jad­ro­vej voj­ne v budúc­nos­ti. Kde začí­na­jú intri­gy, krá­de­že, vraž­dy a voj­ny o všet­ko nevy­hnut­né pre oby­čaj­ný život…
Do lar­pu bude zave­de­nych nie­kol­ko vel­mi dob­rych a ori­gi­nal­nych vylep­se­ny naroz­diel od typis­ke­ho slo­ven­ske­ho lar­pu. Do detai­lou nej­de­me, nechaj­te sa milo prek­va­pit…
Registracia sil­no vytana(neregistracia nevy­ho­dou), link: http://​fs2​.form​si​te​.com/​S​v​j​a​t​o​g​o​r​/​f​o​r​m​6​6​0​5​3​3​5​1​3​/​i​n​d​e​x​.​h​tml

Miesto

Vojenská základ­ňa, Bratislava
Opustena vojen­ska zaklad­na 50km od Bratislavy, fot­ky su na sla­dov­skom fore brahmina…

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Brahmin´s Shit! 08

8. 8. 2008 - 10. 8. 2008 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Map Unavailable
Vojenská základ­ňa, Bratislava, Vojenská základ­ňa, Bratislava

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.