Preskočiť na obsah

Bitka Tiene chaosu III

  • larpová hra
4. 5. 2012 - 6. 5. 2012 začí­na­me o 18:00, kon­čí­me o 12:00

Bitka bude nezá­vis­lá akcia od LARPu, kto­rý sa bude hrať v pia­tok na rov­na­kej lokácii.

 

Hlavný orga­ni­zá­tor: RG

 

Predbežný prog­ram:

-Piatok večer, prí­chod cez­poľ­ných, uby­to­va­nie, voľ­ná zába­va, začia­tok regis­trá­cie, kon­tro­la zbraní

-Sobota ráno, koniec regsit­rá­cie, začia­tok bitky

-Sobota pod­ve­čer , koniec bit­ky, tur­na­je, voľ­ná zábava

-Nedeľa , Čistenie loká­cie, bale­nie tábo­ra, odchod

 

Novinky kto­ré pri­pra­vu­je­me a na kto­ré sa môže­te tešiť:

-Ešte lep­šie kos­tý­my orga­ni­zač­né­ho týmu a cuz­dích postáv

-Dva odde­le­né her­né tábo­ry, kde budú ťaž­ko­oden­ci trá­viť prestávky

-Počas pre­stá­vok pre ťaž­ko­oden­cov , úlo­hy a boje pre ľahkoodencov 

-Mierne úpra­vy v sys­té­me živo­tov a zbrojí

-Možnosť zakú­piť jed­lo pria­mo na mies­te kona­nie akcie

-Tento raz už funkč­né delo (v štá­diu riešenia ) 

 

Stránka bude v dosta­toč­nej dobe pred akci­ou aktualizovaná

 

 

 

 

 

 

Miesto

Bratislava – mest­ská časť Karlova Ves
Lokalita Králova Hora. Nad Bratislavských síd­lis­kom Dlhé die­ly. Presná loká­cie je v štá­diu riešenia.

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

RG

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Bratislava – mest­ská časť Karlova Ves
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.