Preskočiť na obsah

Bitka Tiene chaosu III

4. 5. 2012 - 6. 5. 2012 začí­na­me o 18:00, kon­čí­me o 12:00
  • larpová hra

Bitka bude nezá­vis­lá akcia od LARPu, kto­rý sa bude hrať v pia­tok na rov­na­kej lokácii.

 

Hlavný orga­ni­zá­tor: RG

 

Predbežný prog­ram:

-Piatok večer, prí­chod cez­poľ­ných, uby­to­va­nie, voľ­ná zába­va, začia­tok regis­trá­cie, kon­tro­la zbraní

-Sobota ráno, koniec regsit­rá­cie, začia­tok bitky

-Sobota pod­ve­čer , koniec bit­ky, tur­na­je, voľ­ná zábava

-Nedeľa , Čistenie loká­cie, bale­nie tábo­ra, odchod

 

Novinky kto­ré pri­pra­vu­je­me a na kto­ré sa môže­te tešiť:

-Ešte lep­šie kos­tý­my orga­ni­zač­né­ho týmu a cuz­dích postáv

-Dva odde­le­né her­né tábo­ry, kde budú ťaž­ko­oden­ci trá­viť prestávky

-Počas pre­stá­vok pre ťaž­ko­oden­cov , úlo­hy a boje pre ľahkoodencov 

-Mierne úpra­vy v sys­té­me živo­tov a zbrojí

-Možnosť zakú­piť jed­lo pria­mo na mies­te kona­nie akcie

-Tento raz už funkč­né delo (v štá­diu riešenia ) 

 

Stránka bude v dosta­toč­nej dobe pred akci­ou aktualizovaná

 

 

 

 

 

 

Miesto

Bratislava – mest­ská časť Karlova Ves
Lokalita Králova Hora. Nad Bratislavských síd­lis­kom Dlhé die­ly. Presná loká­cie je v štá­diu riešenia.

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

RG

Bitka Tiene chaosu III

4. 5. 2012 - 6. 5. 2012 začí­na­me o 18:00, kon­čí­me o 12:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Bratislava – mest­ská časť Karlova Ves, Bratislava – mest­ská časť Karlova Ves

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.