Preskočiť na obsah

Bitka o Sillmarily 2014

12. 4. 2014 začí­na­me o 08:00, kon­čí­me o 16:00
  • larpová hra

Typ: fan­ta­sy bojovka

 

Sauron, tem­ný pán Mordoru, zhro­maž­dil voj­sko škre­tov, bojov­ní­kov Haradu a umbar­ských kor­zá­rov. Proti jeho roz­pí­na­vej sile sto­ja už iba dve slo­bod­né krá­ľov­stvá – Gondor, kto­rý je však osla­be­ný neschop­nos­ťou svoj­ho správ­cu, a Rohan, kto­rý sa zoce­ľu­je po kru­tej voj­ne so Sarumanom. Na Pelenorských poliach, pred brá­na­mi Minas Tirith, zve­dú obe stra­ny roz­ho­du­jú­cu bit­ku, kto­rá roz­hod­ne o osu­de Stredozeme.

Príďte to rozhodnúť!

 

EH gamesmá pre Vás opäť neja­ké novinky:

- nový CIEĽ HRY – akč­nej­ší, jed­no­duch­ší, zábavnejší!

- nové prí­be­ho­vé posta­vy – hobi­ti Smieško a Pipin 🙂

- stra­ny ako v bit­ke na pele­nor­ských poliach, hod­no­te­nie vašich kostýmov

PRAVIDIELKA (novo­ty su modrym)

+ naj­de­te tam aj navo­dy na kopi­je a stity.

REGISTRACIA – bud nám napis­te na silmarily@centrum.sk ale­bo pros­te napis­te do uda­los­ti na FB názov frak­cie, za kto­rú chce­te ísť 🙂

Sledujte fb sku­pi­nu ale­bo web­pa­ge nir​na​eth​.larp​.sk

 

Tešíme sa na Vás!

Miesto

Košice, síd­lis­ko Dargovských Hrdinov

Vstup do lesa na síd­lis­ku Furča (Dargovských hrdi­nov). Stačí vystú­piť na zastáv­ke Exnárová, na kto­rú cho­dí auto­bus č. 15, ale­bo o jed­nu zastáv­ku niž­šie Poliklinika-Východ, kam sa dosta­ne­te auto­bus­mi 71, 72, 17 a 15. Od nej sta­čí ísť hore po uli­ci Maršála Koneva.

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Účastnícky popla­tok: Keď sa prihlásite:

Do 22.3.2014 => 2,00€

Do 5.4.2014 => 2,50€

Do 12.4.2014 => 3,00€

Priamo na hre => 3,50€
Registračná strán­ka

Organizátor

EH games

Bitka o Sillmarily 2014

12. 4. 2014 začí­na­me o 08:00, kon­čí­me o 16:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

nevie­me to určiť
jed­no­rá­zo­vá hra
pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní
je to jedno
hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

pri­prav­te si vlast­né postavy
kos­tým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
pri­nes­te si vlast­né jedlo
Furčiansky leso­park, Košice
na úze­mie majú prí­stup iba hráči
auto môže zostať na her­nom území

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.